Daně
15. 5. 2017

Budou moci nadále čerpat dotace i velké podniky?

V druhé polovině dubna ukončila Agentura pro podnikání a inovace (API) příjem žádostí o podporu dotačních programů Potenciál a Inovace. Ty spadající pod Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OPPIK). Jak to aktuálně s dotacemi vypadá do budoucna a budou je moci čerpat nadále velké podniky? Jaké jiné možnosti na podporu investic jsou k dispozici?

Karin Osinová
Silvie Jurčíková

Dle posledních informací byly celkové alokace na oba programy téměř vyčerpány, přičemž shrnující bilance by měla být k dispozici zhruba v polovině května. Vyhlášení nových výzev programů Potenciál (podpora výzkumu a vývoje) a Inovace (podpora zavádění nových technologií a produktů do výroby) se předpokládá na přelomu června a července 2017. Právě na základě výsledné bilance podaných žádostí v těchto programech bude stanoveno, zda se v letních výzvách budou moci o dotace ucházet i velké podniky, jejichž alokace je omezena.

Nadále otevřené výzvy v OPPIK zůstávají zejména v rámci programů Úspory energie (podpora energeticky úsporných opatření, příjem žádostí do 30. března 2018), Nízkouhlíkové technologie (podpora elektromobility, příjem žádostí do konce května 2017) a Obnovitelné zdroje energie (podpory výroby a distribuce energie, příjem žádostí do poloviny července 2017). V rámci těchto programů mohou čerpat dotace i velké podniky.

Mezi další možnosti podpory i pro velké podniky zůstávají také programy vyhlašované Technologickou agenturou ČR (TA ČR) na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Aktuálně je otevřen např. program EPSILON (příjem žádostí do 17. května 2017). Koncem května předpokládá TA ČR vyhlášení 5. veřejné soutěže v programu DELTA, který je určen na podporu výzkumu a vývoje na úrovni mezinárodní spolupráce.

Mimo přímé dotace zůstávají k dispozici také investiční pobídky na podporu zavádění či rozšíření výroby, technologických či strategických center (centrum sdílených služeb, datové centrum apod.). Ty nabízejí desetileté daňové prázdniny a jiné formy podpory ve vybraných regionech. Ministerstvo obchodu a průmyslu také připravuje novelu zákona o investičních pobídkách. Ta by měla přinést řadu zajímavých změn.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign