Právo
12. 4. 2017

Účinnost komplexní novely insolvenčního zákona se blíží

1. července letošního roku vstoupí v účinnost komplexní novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb. Mezi nejvýznamnější změny, které přinese, patří rozšíření, resp. zpřesnění definice úpadku. Změn důležitých jak pro věřitele, tak…

Právo
16. 3. 2017

Novela stavebního zákona zjednodušuje povolování staveb

Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošla novela stavebního zákona. Hlavní změnou, kterou přináší, je nové pojetí společného územního a stavebního řízení, včetně možnosti vydat společné rozhodnutí pro územní a stavební řízení. (Nejen) to však…

Právo
16. 3. 2017

EU si posvítila na přeshraniční vysílání zaměstnanců

V rámci přeshraničního poskytování služeb vysílá celá řada podnikatelů své pracovníky k dočasnému výkonu práce do ostatních zemí Unie. Vzhledem k tomu, že uživatelé služeb z ekonomicky silnějších států by mohli jednoduše zneužívat levnou pracovní…

Právo
16. 3. 2017

Banky budou čelit kybernetickým hrozbám společně

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Jejím cílem je zejména přizpůsobit tyto zákony legislativním změnám souvisejících právních předpisů. Vzniká ale také informační databáze,…

Právo
16. 2. 2017

Návrh nového zákona pro neziskový sektor

Dlouho očekávaný návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti je tady. Jeho cílem je zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti neziskových organizací. Toho se má dosáhnout zápisem statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Ačkoliv občanský…

Právo
16. 2. 2017

Víte, co je „switching“?

Nevyhovuje vám banka, u které máte platební účet? Nezoufejte, již od března bude její změna velmi snadnou záležitostí. Díky novele zákona o platebním styku, která implementuje evropskou směrnici 2014/92/EU, budete mít také lepší přehled o výši…

Právo
16. 2. 2017

Jak na náhradu škody v hospodářské soutěži

Koncem minulého roku předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Ten má v soukromoprávní rovině usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením jak vnitrostátních, tak unijních předpisů o…

Právo
17. 1. 2017

Kontrola ochrany osobních údajů zaměstnanců zpřísní

Právní regulace nakládání s osobními údaji prochází obdobím velkých změn. Jednu z nich představuje přijetí obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (tzv. nařízení GDPR), které pravidla zacházení s osobními daty mění velmi výrazně.…

Právo
17. 1. 2017

Zaměstnanci zpět do dozorčích rad

Historicky první novela zákona o obchodních korporacích (ZOK) zdárně zakončila legislativní proces a den před Silvestrem byla pod číslem 458/2016 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů. Do zákona se tak pro některé společnosti vrací známá povinnost zajistit…

Webdesign