Z judikatury
8. 11. 2017

Přefakturace bez DPH? Jen pokud nejde o vedlejší plnění

Nejvyšší správní soud (NSS) dal nedávno za pravdu správci daně, když konstatoval, že přefakturace havarijního pojištění je vedlejším plněním k nájmu vozidla, a proto musí sdílet daňový režim plnění hlavního. Tento poměrně překvapivý rozsudek tak…

Z judikatury
8. 11. 2017

SDEU: Kdy je opční leasing dodáním zboží?

V oblasti daní tradičně rozlišujeme mezi různými formami leasingu. Z pohledu DPH je klíčové, zda po skončení doby nájmu přechází automaticky vlastnictví k předmětu nájmu z pronajímatele na nájemce. Pokud ano, představuje nájem dodání zboží s…

Z judikatury
13. 10. 2017

Nezávislá seskupení osob ve finančním sektoru?

Konec září přinesl dva přelomové rozsudky Soudního dvora Evropské unie (SDEU) významné nejen pro finanční sektor. Soudci v dlouho očekávaných rozhodnutích odpověděli na otázku, zda mohou nezávislá seskupení osob fungovat v bankovnictví a…

Z judikatury
13. 10. 2017

SDEU znovu k podmínkám osvobozeného dodání

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) ve svém rozsudku, který se týkal dodání do jiného členského státu (JČS), znovu potvrdil stále diskutovanou možnost přiřazení dopravy pouze k jednomu plnění v řetězci. Zmíněný rozsudek přináší i zajímavý pohled na…

Webdesign