Z judikatury
18. 4. 2018

Návod na určení skutečného vlastnictví

Generální advokátka v nedávném stanovisku k jednomu sporu předloženému SDEU reagovala na několik případů řešených SDEU, které se zabývají otázkou skutečného vlastnictví a interpretací tohoto konceptu pro účely směrnic EU. V daných soudních sporech…

Z judikatury
18. 4. 2018

Soukromí na pracovním harddisku?

Může zaměstnavatel kontrolovat obsah pracovních počítačů svých zaměstnanců? Touto otázkou se nedávno zabýval Evropský soud pro lidská práva ve věci Libert vs. Francie. Ten uvedl, že zaměstnavatel může prohledávat soubory, které nejsou zřetelně…

Z judikatury
18. 4. 2018

Kde jsou hranice daňového postihu „švarcsystému“?

V posledních letech Nejvyšší správní soud několikrát judikoval ve prospěch přísnějšího zdanění příjmů pocházejících z činností vykonávaných osobami samostatně výdělečně činnými v tzv. „švarcsystému“. V rozhodnutí z února 2018 nicméně poněkud…

Webdesign