Z judikatury
16. 3. 2017

Jak na oddělenou evidenci nákladů na výzkum a vývoj

Aby daňový poplatník mohl uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje ve svém daňovém přiznání, musí především správně posoudit dané aktivity, zpracovat projektovou dokumentaci a též správně evidovat související náklady. Ty musí vést odděleně od…

Z judikatury
16. 3. 2017

Kdy společnost není trestně odpovědná

Nejvyšší soud se koncem minulého roku vyjádřil k limitům trestní odpovědnosti právnických osob. Judikatura v této oblasti je zatím spíše sporadická. S ohledem na prosincovou novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je každé rozhodnutí,…

Z judikatury
16. 3. 2017

NSS k osvobození od DPH

Finanční úřady se při kontrolách stále častěji zaměřují na podvody na DPH i v souvislosti s přepravou zboží. Na co si dát pozor při dodání zboží do jiného členského státu a jak nepadnout v podezření správce daně? Na to pomůže odpovědět nedávný…

Z judikatury
16. 2. 2017

Dobrá zpráva pro věřitele a inkasní agentury

Soudní dvůr Evropské unie nadělil v prosinci všem věřitelům i inkasním agenturám netradiční vánoční dárek. Ve svém rozhodnutí odpověděl na otázku, kdy se na dohodu o splátkách uzavřenou mezi podnikatelem a spotřebitelem aplikuje právní úprava…

Z judikatury
17. 1. 2017

Co všechno finanční úřad zjistí od vaší banky?

Jak obstojí bankovní tajemství proti výzvě správce daně? Jaké otázky o vašem účtu musí banka finančnímu úřadu zodpovědět? Dokáže berní úředník zjistit, jestli používáte internetbanking a kdo má dispoziční práva k vašemu účtu? Na tyto otázky pomůže…

Z judikatury
17. 1. 2017

NSS: Je jednatel osobou povinnou k dani?

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku (2 Afs 100/2016–29) uzavřel, že výkon funkce jednatele naplňuje znaky samostatně vykonávané ekonomické činnosti a jednatel je tedy osobou povinnou k dani. V případě jednatelů fakturujících za svoje výkony s…

Z judikatury
17. 1. 2017

Hranice (bez)formálnosti u bankovní záruky

Rekodifikace soukromého práva účinná od 1. ledna 2014 měla do právních poměrů přinést větší bezformálnost. I ta má však své hranice, což dokládá nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten v souvislosti s bankovní zárukou dovodil, že vynechání jediného…

Webdesign