Z judikatury
13. 10. 2017

Monitorování elektronické pošty zaměstnance

Příběh 38letého inženýra z Bukurešti má další pokračování. Spor rumunského zaměstnance, který v pracovní době i přes zákaz využíval prostředky zaměstnavatele k soukromým účelům, a soukromé firmy, jež monitorovala jeho korespondenci, nabral opačný…

Z judikatury
13. 10. 2017

Zlodějovo soukromí

Ústavní soud ukončil několikaletý spor o oprávněnost zveřejnění fotografie zloděje na sociálních sítích přímo okradenou osobou. Věcí se však důkladně nezabýval, pouze formalisticky konstatoval, že předchozí rozhodnutí byla v souladu se zákonem a…

Z judikatury
13. 10. 2017

Nezávislá seskupení osob ve finančním sektoru?

Konec září přinesl dva přelomové rozsudky Soudního dvora Evropské unie (SDEU) významné nejen pro finanční sektor. Soudci v dlouho očekávaných rozhodnutích odpověděli na otázku, zda mohou nezávislá seskupení osob fungovat v bankovnictví a…

Z judikatury
17. 8. 2017

Lafatova penalta finančnímu úřadu

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí nižších instancí ohledně zdanění příjmů fotbalisty Davida Lafaty. Ten tak uspěl se svou argumentací, že v případě profesionálního fotbalisty může jít o činnost prováděnou živnostenským způsobem, a tedy daněnou…

Z judikatury
17. 8. 2017

Co dělat, když…? Podjatost znalce a způsob obrany

Nejvyšší správní soud (NSS) judikoval, že v případě pochybností o charakteru činností pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje by správce daně měl určit znalce. Pouze znalec je schopen adekvátně posoudit charakter těchto aktivit. Co ale dělat,…

Z judikatury
18. 7. 2017

NSS: částečný platební výměr nelze vydat

Daňový řád podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) neumožňuje vydat platební výměr jen na část daně. O naději na rychlejší vracení nesporné části odpočtu tak přišli plátci DPH, kterým správce daně zadržuje kvůli několika málo fakturám…

Webdesign