Právo
15. 5. 2017

Novela zákona o pobytu cizinců v ČR zavádí nová pobytová povolení

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky reguluje podmínky, za nichž jsou zahraniční osoby oprávněny vstupovat na naše území, a upravuje pravidla vydání pobytových povolení a víz. Novela, kterou právě projednává Parlament, mimo jiné rozšiřuje škálu pobytových povolení o zvláštní typ pro zahraniční investory a sezónní zaměstnance. Dále pak zakotvuje speciální pravidla pro zahraniční zaměstnance vyslané do zemí EU v rámci nadnárodních koncernů. Nové typy povolení nejsou výmyslem českých zákonodárců, jde o reakci na unijní směrnice.

Irena Kolárová
Barbora Bezděková

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování zjednoduší pobyt cizincům, kteří hodlají v České republice realizovat tzv. významnou investici. Tou se má rozumět investice alespoň 75 milionů korun a vytvoření minimálně 20 pracovních míst. Investory má přilákat mimo jiné několik výjimek z povinnosti doložit některé jinak povinné dokumenty. Na oplátku však budou muset předložit věrohodný a proveditelný podnikatelský plán. Povolení se bude vydávat na dobu uskutečnění významné investice, nejdéle však na dva roky.

Postup se usnadní i pro sezónní zaměstnance. Zákon o zaměstnanosti již dnes s cizinci, kteří do České republiky vyrážejí vykonávat činnost závislou na ročním období, počítá. Upravuje však pouze otázky pracovního povolení. Regulace zvláštního povolení k pobytu dosud chyběla. Tuto mezeru nyní zaplňuje vízum pro sezónního zaměstnance, jež může být uděleno až na dobu šesti měsíců v jednom roce. Žádosti zaměstnanců, kteří se budou do České republiky za účelem výkonu sezónního zaměstnání vracet opakovaně, se budou projednávat přednostně. Novinkou je pak definování oborů, v nichž mohou sezónní zaměstnanci působit – jsou jimi zemědělství, zahradnictví a turistický ruch.

Zahraniční zaměstnanci společností se sídlem mimo EU, které zaměstnavatel vysílá do evropských společností z téhož koncernu nebo svých odštěpných závodů, mohou nově požádat o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Jde o kombinované pracovní i pobytové povolení. Koncerny se zastoupením v několika evropských zemích ocení zjednodušení podmínek pro mobilitu vyslaného zaměstnance napříč EU. Držitel karty vnitropodnikově vyslaného zaměstnance vydané jinou členskou zemí může po dobu 90 dní bez omezení pracovat i v jiných členských státech. Má-li být výkon práce v jiné zemi EU delší, může požádat o zvláštní povolení, kterým se v podstatě uzná platnost zahraniční karty.

Novelu v dubnu schválila Poslanecká sněmovna, ještě ji čeká projednávání v Senátu. S účinností se poměrně spěchá - je plánována na 15. den po vyhlášení. Lhůty pro transponování směrnic totiž uplynuly už loni.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign