Výsledek vyhledávání: "#DPH"
Nalezeno 45 výsledků
Ze světa
17. 1. 2018

MOSS: budoucnost internetového obchodu?

Na prosincovém zasedání přijal ECOFIN nová pravidla pro DPH. Mají přinést zjednodušení zejména pro podnikatele v oblasti internetového prodeje a elektronických služeb. Úpravy byly promítnuty do novel směrnice o DPH a směrnice, která upravuje…

Aleš Krempa
Petra Němcová
Ze světa
17. 1. 2018

NSS: Z jedné transakce nelze DPH vybrat dvakrát

Nejvyšší správní soud (NSS) nadělil plátcům DPH pod stromeček pozitivní rozhodnutí v oblasti boje proti daňovým podvodům. V medializované kauze FAU soud odmítl souběh odebrání nároku na odpočet a ručení za daň neodvedenou plátcem DPH. Dle jeho…

Viktor Dušek
Jana Fuksová
Daně
13. 12. 2017

Přísnější pravidla pro osvobození přepravy zboží při vývozu

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. června 2017 zpřísňuje podmínky pro osvobození přepravy zboží spojené s vývozem do třetích zemí. Soudní dvůr rozhodoval o situaci, kdy vývozce zboží pověřil dopravce, aby zajistil přepravu zboží do…

Tomáš Havel
Hana Hašková
Krátce
13. 12. 2017

Stručné aktuality, prosinec 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami. Dle londýnského odvolacího tribunálu mají řidiči společnosti Uber zaměstnanecká práva. Uber naopak tvrdí, že jeho řidiči jsou samostatně výdělečně činné osoby a proti rozhodnutí se…

Lenka Fialková
Z judikatury
8. 11. 2017

SDEU: Kdy je opční leasing dodáním zboží?

V oblasti daní tradičně rozlišujeme mezi různými formami leasingu. Z pohledu DPH je klíčové, zda po skončení doby nájmu přechází automaticky vlastnictví k předmětu nájmu z pronajímatele na nájemce. Pokud ano, představuje nájem dodání zboží s…

Ladislav Malůšek
Jana Fuksová
Daně
8. 11. 2017

DPH: víte, že jste měli vědět?

V nedávné době nalezli vybraní plátci DPH ve své datové schránce na první pohled ne zcela jasné Sdělení ve věci přijetí odpovídajících opatření („Sdělení“). Správce daně v něm uvádí příkladný seznam doporučovaných preventivních opatření. Na…

Petra Němcová
Veronika Výborná
Webdesign