Výsledek vyhledávání: "#finanční správa"
Nalezeno 14 výsledků
Z judikatury
5. 6. 2018

Daňové penále a navíc i vězení?

K nejvíce diskutovaným otázkám v rámci českého soudnictví i daňové praxe patří problematika souběhu trestních a správních sankcí. Důležitým aspektem této oblasti je vztah pravomocně uložené sankce v daňovém řízení a následného zahájení trestního…

Tomáš Búry
Josef Riesner
Krátce
18. 4. 2018

Stručné aktuality, duben 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami. Na stránkách Finanční správy je k dispozici nový formulář pro Samostatnou přílohu k položce 12 I oddílu, která slouží k vykázání transakcí mezi spojenými osobami. Formulář je platný…

Lenka Fialková
Z judikatury
16. 2. 2018

NSS: Daňovou kontrolu může zahájit kterýkoli finanční úřad

Novela zákona o finanční správě v roce 2016 přiznala finančním úřadům celostátní působnost ve dvou oblastech. První je vyhledávací činnost při správě daní a druhou kontrolní postupy daňových orgánů, mezi které patří právě i daňová kontrola. Před…

Veronika Červenková
Karolína Tomsová
Z judikatury
13. 12. 2017

NSS potvrdil správnost „tuzemské kontroly bez hranic kraje“

Finanční správa v poslední době stále častěji koncentruje související daňové kontroly k jednomu správci daně. Institut tzv. delegace přináší finančním úřadům značné zjednodušení práce. Pro daňový subjekt to však může znamenat, že jeho daňovou…

Jana Fuksová
Veronika Červenková
Daně
13. 12. 2017

Country-by-Country Reporting – nejčastější chyby první fáze

V průběhu roku 2017 jsme několikrát informovali o novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Přináší s sebou tzv. Country by Country Reporting (CbCR) neboli povinnost podat zprávu podle zemí, tj. oznámení. Důležitým datem první fáze…

Veronika Červenková
Soňa Saidlová
Daně
13. 12. 2017

Přísnější pravidla pro osvobození přepravy zboží při vývozu

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. června 2017 zpřísňuje podmínky pro osvobození přepravy zboží spojené s vývozem do třetích zemí. Soudní dvůr rozhodoval o situaci, kdy vývozce zboží pověřil dopravce, aby zajistil přepravu zboží do…

Tomáš Havel
Hana Hašková
Krátce
1. 11. 2017

Stručné aktuality, listopad 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 349/2017 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění vyhlašuje výše redukčních hranic pro…

Lenka Fialková
Daně
13. 9. 2017

Nejen daň z příjmů fyzických osob pod drobnohledem NKÚ

Od června minulého roku až do letošního jara prověřoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) správu daně z příjmů fyzických osob (DPFO). Kontrolní závěr nešetří kritikou na adresu finanční správy. NKÚ ve zprávě také odhadem vyčíslil, kolik stojí správa…

Veronika Červenková
Jana Fuksová
Webdesign