Výsledek vyhledávání: "#GFŘ"
Nalezeno 19 výsledků
Daně
13. 10. 2017

Otevřená cesta k úrokům ze zadržovaných odpočtů

Nárok daňového subjektu na úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů opakovaně potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS), a to i přes nevoli Finanční správy. Generální finanční ředitelství (GFŘ) konečně připustilo, že tato judikatura není ojedinělá.…

Veronika Červenková
Jana Fuksová
Daně
13. 10. 2017

Zdanění disproporční výplaty podílu na zisku

Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců nedávno řešil příspěvek týkající se zdanění výplaty podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích v případě, kdy společníkům ve společnosti s ručením omezeným nebo…

Ladislav Malůšek
Pavel Kozák
Krátce
13. 10. 2017

Stručné aktuality, říjen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami. Vláda schválila návrh zákona, který by měl z občanského zákoníku vyčlenit část úpravy věnující se ochraně spotřebitele. Úprava by se tak měla sjednotit i ve vztahu k EU a posílit…

Lenka Fialková
Daně
13. 9. 2017

Počet nespolehlivých plátců rychle roste

Institut nespolehlivého plátce je zakotven v zákoně o DPH již od roku 2013. V kombinaci s povinností příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň by tento institut dle GFŘ měl sloužit především jako účinný nástroj v boji proti daňovým…

Veronika Braunová
Kateřina Klepalová
Krátce
15. 6. 2017

Stručné aktuality, červen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami. Dle aktuálních informací by měla být v průběhu léta vyhlášena výzva dotačního programu Inovace, přičemž malá část alokace ve výši cca 300 mil. Kč bude určena i pro velké podniky.…

Lenka Fialková
Daně
15. 5. 2017

DPH u realizace „záruk“ v novém

Novela zákona o DPH, kterou podepsal prezident, přináší zásadní změnu pro banky a další plátce DPH, kteří si zajišťují budoucí úhradu svých pohledávek movitými a nemovitými věcmi. Nově, s účinností zřejmě od 1. července, se při realizaci těchto…

Martin Šandera
Jana Fuksová
Daně
12. 4. 2017

Pokuty za kontrolní hlášení: nové možnosti promíjení

Generální finanční ředitelství (GFŘ) rozšiřuje možnosti promíjení pokut za nepodání či pozdní podání kontrolního hlášení ve výši deset, třicet či padesát tisíc korun. Za rok 2016 půjde například prominout až dvě pokuty bez ohledu na důvod prodlení,…

Aleš Krempa
Jana Fuksová
Webdesign