Výsledek vyhledávání: "#NSS"
Nalezeno 34 výsledků
Krátce
13. 10. 2017

Stručné aktuality, říjen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami. Vláda schválila návrh zákona, který by měl z občanského zákoníku vyčlenit část úpravy věnující se ochraně spotřebitele. Úprava by se tak měla sjednotit i ve vztahu k EU a posílit…

Lenka Fialková
Daně
13. 10. 2017

Otevřená cesta k úrokům ze zadržovaných odpočtů

Nárok daňového subjektu na úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů opakovaně potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS), a to i přes nevoli Finanční správy. Generální finanční ředitelství (GFŘ) konečně připustilo, že tato judikatura není ojedinělá.…

Veronika Červenková
Jana Fuksová
Z judikatury
13. 10. 2017

Zlodějovo soukromí

Ústavní soud ukončil několikaletý spor o oprávněnost zveřejnění fotografie zloděje na sociálních sítích přímo okradenou osobou. Věcí se však důkladně nezabýval, pouze formalisticky konstatoval, že předchozí rozhodnutí byla v souladu se zákonem a…

Linda Kolaříková
Daniel Szpyrc
Z judikatury
17. 8. 2017

Co dělat, když…? Podjatost znalce a způsob obrany

Nejvyšší správní soud (NSS) judikoval, že v případě pochybností o charakteru činností pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje by správce daně měl určit znalce. Pouze znalec je schopen adekvátně posoudit charakter těchto aktivit. Co ale dělat,…

Michaela Thelenová
Hana Čuříková
Z judikatury
17. 8. 2017

NSS: DPH není součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém nedávném rozsudku překvapivě odklonil od důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu upravujícímu daň z nabytí nemovitých věcí. Ta uváděla, že sjednanou cenou v případě nabytí nemovitosti je celková cena včetně…

Veronika Braunová
Adéla Padrtková
Webdesign