Výsledek vyhledávání: "#NSS"
Nalezeno 45 výsledků
Ze světa
17. 1. 2018

NSS: Z jedné transakce nelze DPH vybrat dvakrát

Nejvyšší správní soud (NSS) nadělil plátcům DPH pod stromeček pozitivní rozhodnutí v oblasti boje proti daňovým podvodům. V medializované kauze FAU soud odmítl souběh odebrání nároku na odpočet a ručení za daň neodvedenou plátcem DPH. Dle jeho…

Viktor Dušek
Jana Fuksová
Z judikatury
13. 12. 2017

NSS: Technické zhodnocení a realizace reklamy opět na pořadu dne

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku znovu posuzoval opravu versus technické zhodnocení a uplatnění souvisejících odpisů správcem daně v průběhu daňové kontroly. Dále se vyjádřil ke způsobu prokázání realizace reklamy a přiměřenosti její…

Veronika Červenková
Miroslav Zatloukal
Právo
13. 12. 2017

Úskalí outsourcingu: švarcsystém i agenturní zaměstnávání

V souvislosti s ekonomickým růstem stoupá poptávka po zaměstnancích, kteří se postupně stávají nedostatkovým zbožím. Nouze o zaměstnance se dá částečně řešit outsourcingem některých činností. Tento přístup má však řadu úskalí, mezi něž patří…

Linda Kolaříková
Daniel Szpyrc
Z judikatury
13. 12. 2017

NSS potvrdil správnost „tuzemské kontroly bez hranic kraje“

Finanční správa v poslední době stále častěji koncentruje související daňové kontroly k jednomu správci daně. Institut tzv. delegace přináší finančním úřadům značné zjednodušení práce. Pro daňový subjekt to však může znamenat, že jeho daňovou…

Jana Fuksová
Veronika Červenková
Z judikatury
8. 11. 2017

Přefakturace bez DPH? Jen pokud nejde o vedlejší plnění

Nejvyšší správní soud (NSS) dal nedávno za pravdu správci daně, když konstatoval, že přefakturace havarijního pojištění je vedlejším plněním k nájmu vozidla, a proto musí sdílet daňový režim plnění hlavního. Tento poměrně překvapivý rozsudek tak…

Martin Šandera
Martina Valachová
Webdesign