Výsledek vyhledávání: "#SDEU"
Nalezeno 10 výsledků
Z judikatury
13. 10. 2017

Nezávislá seskupení osob ve finančním sektoru?

Konec září přinesl dva přelomové rozsudky Soudního dvora Evropské unie (SDEU) významné nejen pro finanční sektor. Soudci v dlouho očekávaných rozhodnutích odpověděli na otázku, zda mohou nezávislá seskupení osob fungovat v bankovnictví a…

Ladislav Malůšek
Jana Fuksová
Z judikatury
13. 10. 2017

SDEU znovu k podmínkám osvobozeného dodání

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) ve svém rozsudku, který se týkal dodání do jiného členského státu (JČS), znovu potvrdil stále diskutovanou možnost přiřazení dopravy pouze k jednomu plnění v řetězci. Zmíněný rozsudek přináší i zajímavý pohled na…

Aleš Krempa
Marcela Hýnarová
Ze světa
15. 6. 2017

Nezávislá seskupení osob v hledáčku SDEU

U Soudního dvora Evropské Unie (SDEU) čekají na posouzení čtyři případy, které řeší osvobození od DPH pro nezávislá seskupení osob. Závěry SDEU v jednotlivých kauzách mohou výrazně ovlivnit podmínky pro uplatnění tohoto osvobození nejen v České…

Ladislav Malůšek
Jana Fuksová
Ze světa
15. 6. 2017

SDEU otevírá cestu, jak nárokovat dvakrát zaplacenou DPH na státu

Nesprávné uplatnění režimu DPH může mít pro daňového poplatníka dalekosáhlé důsledky i v případě, že fakticky nedošlo ke krácení státního rozpočtu. Pokud správce daně zjistí, že nebyl aplikován režim přenesené daňové povinnosti, přestože to zákon…

Viktor Dušek
Jana Fuksová
Milan Hladik
Ze světa
12. 4. 2017

SDEU: důkazní břemeno v případě fúze leží na daňové správě

Zajímavou otázku řešil na začátku března Soudní dvůr EU v případu Société Euro Park Service (C-14/16). Ve sporu šlo o to, zda je nutný předchozí souhlas správce daně pro možnost odložit zdanění kapitálových zisků při přeshraniční fúzi a zda…

Helena Pajskrová
Ivana Koláčková
Ze světa
12. 4. 2017

SDEU k nošení muslimských šátků na pracovišti

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v březnu věnoval ožehavému tématu nošení muslimských šátků na pracovišti. Konstatoval, že zaměstnavatel může svým zaměstnancům zakázat nosit při práci viditelné náboženské symboly. Verdikt však nelze vykládat jako…

Věra Kočicová
Barbora Bezděková
Webdesign