Právo
18. 7. 2017

Zpřísnění agenturního zaměstnávání

Dlouho připravovaná novela pracovněprávních předpisů, která mění podmínky agenturního zaměstnávání, úspěšně absolvovala legislativní proces. Agentury práce ale i uživatelé agenturních zaměstnanců se musí připravit na nové povinnosti. Oba tábory naopak jistě ocení deregulaci agenturního zaměstnávání cizinců. Zákonodárci si posvítili také na obcházení úpravy – novela zavádí nový přestupek „zastřené agenturní zaměstnávání“. Účinnosti novela nabude 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů.

Iva Baranová
Barbora Bezděková

Původní plán zavést kvóty na počty agenturních zaměstnanců či zakázat řetězení jejich pracovních poměrů na dobu určitou ministryně práce neprosadila. Přesto se podmínky zpřísní. Agentury budou muset ještě před zahájením činnosti prokázat svou finanční způsobilost složením kauce ve výši 500 tisíc korun. Zvýší se také požadavky kladené na výkon funkce odpovědného zástupce agentury.

Aby se zamezilo obcházení stávající úpravy přesčasové práce a přestávek v práci, bude nově zakázáno přidělit agenturního zaměstnance k uživateli, který jej současně zaměstnává přímo jako kmenového zaměstnance, nebo k uživateli, k němuž dotyčného zaměstnance v daném měsíci přidělila i jiná agentura. Za případné porušení zákazu bude hrozit pokuta až do výše jednoho milionu korun jak agentuře, tak uživateli dotčeného agenturního zaměstnance.

Možnost postihu uživatele se zavádí také v případě, kdy agenturní zaměstnanci nedostávají stejnou odměnu jako srovnatelní kmenoví zaměstnanci uživatele. Dosud pokuta hrozila jen agenturám. Ty namítaly, že při nastavování odměny agenturním zaměstnancům jsou závislé na informacích od uživatele, které jsou mnohdy nepravdivé či nekompletní. Dle nové úpravy bude takové jednání uživatele postihováno pokutou až do výše jednoho milionu korun.

Novinkou, o níž byla novela doplněna až během projednávání v parlamentu, je pak zavedení přestupku „zastřené agenturní zaměstnávání“. Zákonodárci reagovali na rozšiřující se praxi, kdy agentury obcházejí přísnou regulaci agenturního zaměstnávání a zapůjčení svých zaměstnanců uživateli formálně vydávají za obchodní spolupráci na základě smlouvy o dílo. Skutečným předmětem smlouvy však není dodání díla „na klíč“, ale úplatný pronájem pracovní síly. Tuto praktiku má omezit hrozba až desetimilionové pokuty.

Výraznou pozitivní změnou pro zaměstnavatele marně shánějící pracovní sílu je pak zrušení zákazu agenturního zaměstnávání cizinců, kteří k výkonu práce v České republice potřebují povolení k zaměstnání. Úprava, která měla chránit český trh práce, se v současných podmínkách ukázala jako zbytečně tvrdá. Právě tento zákaz byl jedním z důvodů rozmachu zastřeného agenturního zaměstnávání.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign