Režim B programu Antivirus byl opět pozastaven

Dlouho očekávaný režim B programu Antivirus, který vláda znovu aktivovala od listopadu 2021, je od 1. ledna 2022 opět pozastaven.

Další vlna COVID programů na podporu podnikání

V souvislosti s aktuální pandemickou situaci vláda schválila znovuzahájení některých programů na podporu podnikání, mezi které patří i COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021. 

Vláda rozšířila Antivirus. Režimy A i B jsou prodlouženy do konce února

Dne 29. listopadu vláda rozhodla o prodloužení režimu A až do konce února 2022. Současně aktivovala i režim B, a to na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Reaguje tak na aktuální nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 v Česku.

Vrací se krizové ošetřovné i izolačka

S další vlnou epidemie opět narůstá nemocnost dospělých i dětí a tím i počet zaměstnanců, kteří zůstávají doma. Vláda navrhuje obnovit příspěvky pro zaměstnance, kteří nemohou docházet do zaměstnání.

Kompenzační bonus pro podnikatele znovu zaveden

S ohledem na šíření viru SARS-COV-2 a nová omezující opatření, která mohou mít negativní vliv na provozování podnikání, schválila Poslanecká sněmovna ve zrychleném legislativním procesu zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Zákon ještě musí…

Druhá výzva programu COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo druhou výzvu programu COVID – Nepokryté náklady, jejímž účelem je kompenzace fixních nákladů podnikatelů, kteří oproti srovnatelnému období před začátkem pandemie COVID-19 zaznamenali výrazný pokles…

Očkování zaměstnanců proti COVID-19 při dlouhodobém vyslání do zahraničí

Očkování proti COVID-19 je v České republice v plném proudu. Aktuálně se mohou registrovat třicátníci. Od června by se registrace měly otevřít všem osobám starším 16ti let. To znamená, že už nyní má prakticky celá produktivní populace možnost,…

Prominutí sankcí za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Ministerstvo financí s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-COV-2 vydalo další liberační opatření, kterým za jistých podmínek promíjí daňovým poplatníkům pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období…

Nové COVID programy na podporu podnikání

Vláda vyhlásila nové programy k podpoře podnikání: COVID – Nepokryté náklady a COVID – 2021. Obdobně jako u ostatních COVID programů bude žadatel žádat prostřednictvím portálu AIS MPO.

Městský soud rozhodl o nezákonnosti ochranného opatření – pravidla pro návrat ze…

Ve středu 31. března Městský soud v Praze zrušil část ochranného opatření regulujícího překročení státních hranic pro jeho rozpor se zákonem, a to s účinností od 5. dubna. Reakce ministerstva zdravotnictví přišla v sobotu, kdy bylo vydáno nové…

Zavedení povinného testování zaměstnanců ve firmách

Dne 1. března vydalo MZ ČR mimořádné opatření, kterým nařizuje povinné testování zaměstnanců. Opatření je účinné od 3. března do odvolání.

Nová pravidla pro příjezd do České republiky ze zahraničí

Od 1. března platí nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které opět zpřísnilo pravidla pro příjezd ze zahraničí a změnilo tzv. cestovatelský semafor. Pro účely tohoto opatření jsou cizí země rozděleny do čtyř kategorií podle rizika…