Mimořádně

Platnost dočasné ochrany se prodlouží o rok

V reakci na válku na Ukrajině přijaly členské státy EU koordinovaný postup ve věci ochrany uprchlíků a do svých právních řádů zakotvily status dočasné ochrany. Dle české regulace dočasná ochrana poskytuje držitelům řadu výhod – možnost legálního…

Koordinační výbor v otázce darů na Ukrajinu jasno neudělal

Vláda reagovala zákonem o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace velmi rychle a stanovila podmínky pro daňovou podporu dobročinných aktivit vůči Ukrajině a jejím…

Novela Lex Ukrajina zpřísňuje podmínky dočasné ochrany

Již s přijetím původního znění Lex Ukrajina bylo zřejmé, že bude brzy nutná novelizace. Ta byla publikována tři měsíce po účinnosti původního zákona. Změny se dotknou zejména pravidel pro poskytování humanitární dávky, řízení o udělování dočasné…

Uznávání kvalifikace ukrajinských občanů je zatím obtížné

Evropská komise vydala doporučení pro členské státy, včetně České republiky, aby zjednodušily administrativní postup a zajistily co nejrychlejší uznávání odborných kvalifikací ukrajinských občanů.

Pád Sberbank a návod pro zadavatele veřejných zakázek

S pádem ruské banky Sberbank se musí vypořádat také zadavatelé veřejných zakázek, pokud využívali jejích služeb. Ne vždy je nutné uzavírat nové bankovní smlouvy (například úvěr, běžný účet) v zadávacím řízení. Zákon totiž počítá i se situacemi, kdy…

EU umožnila poskytování státních podpor podnikům zasaženým válkou

Válka na Ukrajině a s ní spojené sankce vůči Rusku výrazně zasáhly evropskou ekonomiku. Evropská komise proto přijala tzv. Dočasný krizový rámec, který členským státům umožní poskytnout zasaženým podnikům státní podporu ke zmírnění negativních…

Praktický komentář k legislativě týkající se uprchlíků z Ukrajiny

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině byly ve sbírce zákonů dne 21. března zveřejněny tři zákony, které upravují zejména oblast pobytu, zaměstnání, dávek a školství. Co je z praktického hlediska nutné podstoupit v případě příjezdu do…

Dary na podporu Ukrajiny: Kdy vzniká povinnost odvést DPH?

Generální finanční ředitelství vydalo shrnující Informaci o dopadech poskytnutí darů na podporu Ukrajiny z pohledu DPH. Zatímco daň z příjmů umožňuje na nastalou krizi reagovat pružně změnou domácího zákona, u DPH je situace složitější, protože…

ČR reaguje na příchod uprchlíků z Ukrajiny – tři nové zákony

Probíhající konflikt na Ukrajině způsobený invazí vojsk Ruské federace vyvolal bezprecedentní příliv uprchlíků, kteří v ČR hledají úkryt a bezpečí. Na podobnou situaci však nebyla česká legislativa připravená: i přes počáteční rychlou a flexibilní…

Dary poskytnuté v roce 2022 na podporu Ukrajiny z pohledu daně z příjmů

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině připravilo Ministerstvo financí návrh zákona o opatřeních v oblasti daní, který nepřímo novelizuje zákon o daních z příjmů a rozšiřuje tak daňovou podporu dobročinných aktivit poplatníků.

Dočasná ochrana i volný přístup na trh práce pro ukrajinské občany míří do Sněmovny

Vláda České republiky dne 9. března schválila návrhy několika zákonů, které reagují na ukrajinskou migrační vlnu. Nyní čekají na schválení v Poslanecké sněmovně. V tomto článku se zaměříme zejména na návrhy zákonů, které mají za cíl implementovat…

Ukrajina: Praktická doporučení pro ukrajinské pracovníky a jejich zaměstnavatele

Ozbrojený konflikt na Ukrajině je nejzávažnější událostí, která Evropu od druhé světové války zasáhla. Kromě lidskoprávní roviny dopadá i na český trh práce.