O zaručované úvěry v programu COVID II už lze žádat

Od čtvrtka 2. dubna se přijímají žádosti k zaručovaným úvěrům COVID II. Zároveň byly zveřejněny podrobnější informace, jak o podporu žádat.

Podávání žádostí dle programu Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dnes aktualizovalo manuál pro zaměstnavatele k programu Antivirus. Přibližuje v něm podmínky pro vznik a uplatnění nároku zaměstnavatele na příspěvky na úhradu některých mzdových výdajů.

Lex COVID – krizová opatření v insolvenčním právu

Vláda schválila návrh zákona, který má mimo jiné zavést zvláštní opatření ke zmírnění dopadů koronavirové pandemie ve vztahu k insolvenčnímu právu. Cílem opatření je odvrátit hrozící rizika hromadných insolvencí a zabránit zahlcení soudů…

Lex COVID – zvláštní opatření týkající se právnických osob

Vyhlášení nouzového stavu, uzavření hranic a související opatření mohou pro některé obchodní korporace znamenat nemožnost zasedání jejich orgánů, pokud na takové situace nemyslí společenská smlouva. Poslanecká sněmovna ale projedná návrh zákona, tzv…

Úvěrové záruky pro velké firmy – program „Záruka COVID plus“

Ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravuje program pro zmírnění dopadů koronavirové krize na velké exportní firmy a výrobce. Cílem podpory je zejména posílit…

Kompenzační bonus pro OSVČ a oznámení o osvobozených příjmech

Vláda schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v souvislosti s krizovými opatřeními s výskytem koronaviru. Tento návrh bude muset ještě schválit parlament a podepsat prezident. Očekává se však, že k…

Splácení úvěrů v době pandemie

Poslanecká sněmovna projedná zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Tímto předpisem by došlo k plošnému pardonu splácení podnikatelských i spotřebitelských úvěrů do 31. 10. 2020.

Aktualizace programu Antivirus

31. 3. 2020 vláda schválila úpravy programu Antivirus. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech. Došlo tak ke sloučení původně navrhovaných a zveřejněných pěti režimů do režimů dvou, a to režimu A a B.

Koronavirus a péče řádného hospodáře

Péče řádného hospodáře vyžaduje, aby členové statutárního orgánu obchodní korporace vykonávali svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Tohoto požadavku se nelze nijak zprostit a není možné ani omezit odpovědnost za…

Daňové liberační balíčky – praktická doporučení

Vyznat se v záplavě postupně zveřejňovaných daňových opatření v souvislosti s koronavirem může být složité. Přinášíme praktická doporučení pro společnosti dle jednotlivých oblastí.

Zákaz maloobchodního prodeje a možnosti nájemců

Koronavirus a stav nouze omezil běžný život v Česku v mnoha oblastech. Mimo jiné vedl k uzavření maloobchodních jednotek, kromě těch, na které se vztahuje výjimka (potraviny, lékárny apod.). Takové omezení může mít fatální důsledky pro jejich…

Shrnutí podpor a úlev pro podnikatele a zaměstnance

Vláda v poslední době přijala řadu opatření na podporu podnikatelů a jejich zaměstnanců v souvislosti s dopady koronavirové pandemie. O řadě z nich jsme informovali v předchozích vydáních mimořádných Daňových a právní aktualit. Přinášíme jejich…