Prevence nákazy COVID-19 na pracovišti a zpracování osobních údajů

V současné vypjaté situaci řeší podnikatelé především zcela zásadní problémy související s omezováním poptávky či ochranou zdraví zaměstnanců. Ani v této době by se ale nemělo zcela zapomínat na povinnosti související s ochranou osobních údajů.

Tripartita: krize není důvodem ke zneužívání zahraničních pracovníků

Účastníci mimořádného videokonferenčního jednání pracovního týmu tzv. tripartity se usnesli, že v případě, kdy zaměstnavatel v době nouzového stavu zneužívá zranitelného postavení zahraničních pracovníků, může být vyloučen z vládních migračních…

Podpora podnikatelů v souvislosti s COVID 19

Vláda oznámila další pomoc firmám a živnostníkům zasaženým koronavirem. Na podporu provozního financování cílí program COVID II. Pro výrobce zdravotnických potřeb se připravuje dotační výzva Technologie COVID 19 a nový program Czech Rise Up.…

Náhrada škody od státu v době pandemie

Reakce státu na pandemii koronaviru má z právního hlediska několik základních milníků: (1) vyhlášení nouzového stavu vládou; (2) přijetí krizových opatření vládou a (3) nahrazení krizových opatření vlády mimořádnými opatřeními ministerstva…

Chytrá karanténa: data jako zbraň proti šíření COVID-19

Stát spustil na jižní Moravě systém tzv. inteligentní karantény. Jde o nový způsob boje proti šíření onemocnění COVID-19. Systém využívá data z mobilních telefonů za účelem trasování nakaženého jedince. Celoplošně by měl fungovat po Velikonocích.

Poslanecká sněmovna jednala ve stavu legislativní nouze

Nouzový stav byl vyhlášen dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Poslanecká sněmovna schválila mimo jiné pozastavení EET, odložení plateb zdravotního a sociálního pojištění a také ošetřovné pro zaměstnance. Zákony bude projednávat ještě Senát, který je…

Další možné právní důsledky nouzového stavu

Proces vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 vzbuzuje mnohé pochybnosti. Na jeho neplatnost už byla dokonce podána žaloba. Nelze proto vyloučit, že nouzový stav formálně vyhlášen nebyl a nešlo tedy na jeho základě přijímat krizová opatření.…

Jak uzavírat smlouvy na dálku

Distanční kontraktace neboli uzavírání smluv na dálku je v době celostátní karantény aktuálnější než kdy dříve. Přinášíme shrnutí nejběžnějších přístupů i jejich úskalí.

COVID-19: balíček daňových opatření II

Ministerstvo financí vydalo 24. března ve Finančním zpravodaji 5/2020 další opatření ke zmírnění dopadů nákazy COVID-19 (Liberační balíček II). Některá z nich musí mít formu zákona a budou či již byly předloženy Sněmovně.

Platnost vystavených certifikátů A1 v souvislosti s pandemií COVID-19

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje, že migrující osoby a jejich zaměstnavatelé nemají povinnost oznamovat dočasnou změnu situace, tj. home office na území České republiky či v zahraničí, místně příslušné ČSSZ.

Program Antivirus a další státní podpora (nejen) pro zaměstnavatele

V posledních dnech vláda přijímá v souvislosti s koronavirovou epidemií řadu opatření na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců i živnostníků. Cílem je, aby zaměstnavatelé nemuseli přistupovat k propouštění. Současně chce vláda podpořit rodiče menších…

Jak nouzový stav ovlivňuje zaměstnávání cizinců

Vyhlášení stavu nouze v České republice přineslo mnohá opatření, která mají dopad nejenom na české občany, ale také na cizince pobývající na našem území. O opatřeních souvisejících s uzavřením hranic jsme již informovali, níže přinášíme souhrnný…