Protikrizový balíček: snížení DPH i silniční daně

Poslanecká sněmovna schválila protikrizový daňový balíček. Kromě dlouho diskutovaného institutu zpětného uplatnění ztráty obsahuje snížení sazby DPH na vybrané služby a snížení určitých kategorií sazeb silniční daně. Návrh zákona nyní projedná Senát…

Podpora z programu Antivirus pokračuje v novém kabátě

Vláda rozhodla o prodloužení současného režimu B programu Antivirus. Poslanecká sněmovna současně schválila dlouho očekávaný režim C, který by měl spočívat v prominutí části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku…

Lhůta osm kalendářních dnů pro přihlášení/odhlášení zaměstnanců se vrátí

27. května vyšel ve sbírce zákonů zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli v souvislosti s mimořádnými opatřeními při pandemii COVID19. V rámci této novely…

Shrnutí podpor a úlev pro podnikatele a zaměstnance

Vláda přijala řadu opatření na podporu podnikatelů a jejich zaměstnanců v souvislosti s dopady koronavirové pandemie. Přinášíme jejich shrnutí.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu

V pondělí 18. května 2020 schválila vláda program COVID nájemné. Program cílí na podnikatele, kteří se z důvodu COVID-19 a opatřeními s tím spojenými ocitli v neschopnosti platit nájmy prostor určených k podnikání. Program následně vyhlásí…

Může zaměstnavatel měřit zaměstnancům teplotu při vstupu na pracoviště?

V souvislosti s rozvolňováním opatření přijatých proti šíření nemoci COVID-19 dochází i k postupnému návratu zaměstnanců na pracoviště. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se zabýval otázkou, zda je zaměstnavatel oprávněn podmínit vstup…

Úprava pracovnělékařských prohlídek po skončení nouzového stavu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým prodloužilo platnost čestných prohlášení, nahrazujících vstupní lékařské prohlídky, a platnost periodických a mimořádných lékařských prohlídek o 30, resp. 90 dní po skončení nouzového…

Překračování hranic po nouzovém stavu

17. května skončil v Česku po 66 dnech nouzový stav. Mnohá omezení zůstávají nadále v platnosti, došlo ale i k několika změnám. Aktuálně platné podmínky pro vstup cizinců na území České republiky shrnuje ochranné opatření ministerstva zdravotnictví…

Program COVID III podpoří podniky do 500 zaměstnanců

Vláda vyhlásila 18. května 2020 program COVID III. Cílem je podpořit podnikatele, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku výskytu COVID-19 a s tím spojených opatření. Přestože se jedná o třetí vlnu podpory COVID, je zde hned několik…

COVID plus – zkušenosti s čerpáním záruk EGAP

Podpora COVID plus cílí na velké podniky s minimálně 20procentním podílem exportu na ročních příjmech z prodeje. Příjem žádostí odstartovalo schválení záruk ve výši 142 miliard Kč Evropskou komisí. Shrnujeme praktické zkušenosti.

Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavateli

Vláda schválila návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli. Cílem navrhovaného opatření je posílit likviditu zaměstnavatelů odložením splatnosti jejich…

Aktuality z programu Antivirus

Na začátku dubna Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo program Antivirus, jenž umožňuje zaměstnavatelům čerpat částečnou kompenzaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v důsledku některých překážek v práci. Na konci dubna vláda…