Z judikatury
17. 8. 2017

Krajský soud odmítl souběh ručení a odebrání nároku na odpočet

Správce daně má pro boj s podvody a úniky na DPH celou řadou nástrojů včetně odebrání nároku na odpočet nebo ručení za daň neodvedenou dodavatelem. Finanční správa neváhá použít tyto instrumenty současně a ve výsledku tak daň z jedné transakce vybrat dvakrát. České soudy se nyní zabývají přípustností tohoto postupu.

Viktor Dušek
Jana Fuksová

Zákon o DPH výslovně nezakazuje aplikovat ručení za daň nezaplacenou dodavatelem a zároveň odebrat nárok na odpočet, pokud odběratel mohl vědět, že přijímá plnění zasažené podvodem na DPH. Odvolací finanční ředitelství je přesvědčeno, že ručení a odebrání nároku na odpočet se navzájem nevylučují. Dle jeho názoru se jedná o dvě povinnosti vycházející z odlišných titulů a různých ustanovení zákona. Správce daně proto může vyzvat daňový subjekt k zaplacení daně za svého dodavatele. Následně také může vydat zajišťovací příkazy na dosud nestanovenou daň, která odpovídá odebrání nároku na odpočet DPH s odůvodněním, že daňový subjekt mohl vědět, že se stal součástí podvodu na DPH.

Problematikou se zabýval Krajský soud v Ostravě. Ten se postavil na stranu daňového subjektu a jednoznačně odmítl možnost dvojí úhrady daně z jedné transakce. Soud ve svém odůvodnění poukázal na neutrální charakter DPH. Jejím účelem je zatížit konkrétní zboží daní, kterou ponese konečný spotřebitel. Smyslem aplikovaných institutů proti daňovým podvodům je zajistit pro státní rozpočet výběr jedné a téže daně. Soud považuje za vyloučené, aby jeden subjekt platil DPH z totožného obchodního případu dvakrát. Nepřekvapí, že Odvolací finanční ředitelství podalo kasační stížnost. Případem se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Na jeho verdikt si však budeme muset ještě počkat.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign