Zpět na výpis

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Centre připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Přinášíme stručný přehled vybraných novinek. Kompletní dokument naleznete zde.  


Stanovisko generální advokátky k mlčenlivosti
 
Dne 30. května 2024 vydala generální advokátka Juliane Kokott své stanovisko ve věci C-432/23. Jedná se o další rozhodnutí, které se věnuje rozsahu profesní mlčenlivosti. Španělský finanční úřad požádal lucemburské úřady o informace týkající se španělské společnosti, které měla poskytnout její lucemburská právnička. Ta to ovšem odmítla s odvoláním na profesní mlčenlivost. Lucemburský Nejvyšší správní soud položil předběžnou otázku ohledně použití profesní mlčenlivosti při výměně informací. Podle generální advokátky je poskytování služeb advokáty chráněno profesní mlčenlivostí, a to včetně poradenství v oblasti obchodního práva. 

Pilíř 2

Shrnutí vývoje ohledně Pilíře 2 ve vybraných státech a EU

  • Belgická daňová správa zveřejnila 29. května 2024 dekret s podrobnostmi k povinné registraci pro účely dorovnávacích daní.
  • Německé ministerstvo financí zveřejnilo návrh daňového přiznání pro účely vnitrostátní dorovnávací daně.
  • V italském oficiálním věstníku byl zveřejněn ministerský dekret implementující přechodné bezpečné přístavy. 
  • Španělsko zveřejnilo konzultační dokument k transpozici směrnice EU o minimálním zdanění.
  • Několik švýcarských kantonů zvýšilo daňové sazby s účinností od 1. ledna 2024.
  • Guernsey, Jersey a Isle of Man oznámily zavedení kvalifikované vnitrostátní dorovnávací daně od 1. ledna 2025.
  • Evropská komise vyzvala šest členských států (Kypr, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko a Španělsko), aby transponovaly směrnici EU o minimální úrovni zdanění.