Z judikatury
17. 8. 2017

NSS: DPH není součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém nedávném rozsudku překvapivě odklonil od důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu upravujícímu daň z nabytí nemovitých věcí. Ta uváděla, že sjednanou cenou v případě nabytí nemovitosti je celková cena včetně DPH. Vzniká tak prostor pro podání dodatečných daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Veronika Výborná
Adéla Padrtková

Obec Střelské Hoštice prodala v roce 2015 obecní pozemek na základě kupní smlouvy, dle které byla sjednána kupní cena včetně DPH. Obec jako základ daně do přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí uvedla částku bez DPH. S tímto postupem nesouhlasil správce daně a obci doměřil daň z kupní ceny včetně DPH. Postup správce daně potvrdil i krajský soud.

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, a to v souladu s příslušným předpisem, kterým je zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014. Důvodová zpráva k zákonnému opatření přímo říká, že sjednaná cena je celkovou cenou včetně DPH. Z tohoto vymezení základu daně vycházel správce daně i krajský soud.

Obec se odvolávala na zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí jako předchůdce zmíněného zákonného opatření a s ním související judikaturu. Dle ní je předmětem daně z převodu nemovitostí pouze samotný finanční výnos, nikoli DPH odváděná do státního rozpočtu.

NSS se přiklonil k názoru poplatníka. Dospěl k závěru, že DPH nelze do základu daně z nabytí nemovitých věcí zahrnout. Smyslem daně z nabytí nemovitých věcí je zdanění finančního výnosu získaného prodejem nemovitosti, přičemž DPH nelze považovat za součást tohoto výnosu. Při jejím zahrnutí do základu daně by byla zdaněna i částka inkasovaná pro stát. Tento postup je navíc v rozporu s principem daňové neutrality. Pro plátce DPH by byla daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než u jiných srovnatelných subjektů, kteří plátci DPH nejsou.

S důvodovou zprávou se NSS vypořádává tak, že Senát nerealizoval svůj záměr zahrnout do základu daně i DPH způsobem dostatečně jasným a nezpochybnitelným. Dále připustil, že změna právní úpravy nevylučuje použití judikatury k předchozí právní úpravě, zejména pokud je obdobná. NSS také uznal existenci dvou výkladů právní úpravy. Na základě principu „v pochybnostech ve prospěch soukromé osoby“ se přiklonil k výkladu, že DPH do základu daně z nabytí nemovitých věcí nevstupuje.

Rozsudek otevírá plátcům DPH možnost podat dodatečná daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a získat zpět určitou část této daně.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign