Poslední šance získat dotace z OPPIK

Programové období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) spadajícího pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pomalu končí. Než jej nahradí Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK),…

Záruky COVID Plus a prodloužení termínu pro žádosti o dotace

Ve sbírce zákonů vyšlo očekávané vládní nařízení, které detailněji upravuje podmínky poskytování záruk v programu COVID Plus. Záruky na úvěry v rámci tohoto programu poskytne Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

Novinky v dotacích v souvislosti s COVID-19

Přinášíme aktuální informace o dotačních programech, které mají za cíl podpořit aktivity spojené s bojem proti COVID-19.

Novinky v podpoře podniků zasažených COVID-19

Shrnujeme nejnovější informace v oblasti dotací a záruk na úvěry.

OPPIK: Poslední vlna výzev i pro velké podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pro rok 2020. Půjde o poslední výzvy ve stávajícím programovém období a zájemci se tak mohou…

Nové výzvy vyhlášené v souvislosti s bojem proti COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 2. dubna nové výzvy v programech The Country For the Future a Czech Rise Up. Programy jsou zaměřené na podporu boje s COVID-19.

Nové „eko výzvy“ pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v závěru loňského roku další vlnu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ta se zaměřuje na úspory energií a jejich efektivní využití. O dotace se mohou ucházet i velké…

Dotace pro velké podniky po roce 2020

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který řídí ministerstvo průmyslu a obchodu, naváže v programovém období 2021–2027 Operační program Konkurenceschopnost (OPK). Ten bude zaměřen především na podporu…