Nová výzva podpoří úsporu vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. května 2022 dlouho očekávanou výzvu v oblasti úspor vody v průmyslu. Jedná se o první výzvu tohoto druhu v rámci Národního plánu obnovy.

Podpora výzkumu a vývoje: otevírá se program DELTA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 18. května 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Program podporuje přenos mezinárodních znalostí, sdílení dobré…

Šestá veřejná soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky oznámila přípravu 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Soutěž bude vyhlášena ve dvou…

První výzva z Národního plánu obnovy je tady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Cílem výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace je podpora projektů, které zvýší instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně povedou k navýšení výroby…

Program TREND hlásí dvě plánované soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila předběžné parametry 6. a 7. veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Vyhlášení soutěží je naplánováno na 27. dubna 2022.

4. veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky připravuje 4. veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informovala o přípravě 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři. Původní vyhlášení veřejné soutěže plánované na 22. prosince TA ČR odložila a v současné době jedná o změně…

TA ČR přichází s novou mezinárodní výzvou CHIST-ERA

TA ČR vyhlašuje mezinárodní výzvu týkající se informačních a telekomunikačních technologií. Jedno z témat výzvy reaguje na vzrůstající škodlivé chování na sociálních sítích v podobě šíření dezinformací a zakládání falešných účtů. Cílem výzvy je také…