Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informovala o přípravě 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři. Původní vyhlášení veřejné soutěže plánované na 22. prosince TA ČR odložila a v současné době jedná o změně…

TA ČR přichází s novou mezinárodní výzvou CHIST-ERA

TA ČR vyhlašuje mezinárodní výzvu týkající se informačních a telekomunikačních technologií. Jedno z témat výzvy reaguje na vzrůstající škodlivé chování na sociálních sítích v podobě šíření dezinformací a zakládání falešných účtů. Cílem výzvy je také…

Další vlna COVID programů na podporu podnikání

V souvislosti s aktuální pandemickou situaci vláda schválila znovuzahájení některých programů na podporu podnikání, mezi které patří i COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021. 

Investiční pobídky se v některých krajích zvýší, jinde klesnou

Vláda v listopadu schválila hned dvě nařízení, která ovlivní investiční pobídky poskytované v České republice. Na velké části území ČR budou podmínky příznivější a maximální rámec poskytnuté podpory bude navýšen. Poskytnuté pobídky však bohužel…

První výzvy Národního plánu obnovy: fotovoltaika, elektroauta i úspory vody

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s bližšími informacemi k čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Příjemcem se mohou stát i velké podniky a projekty lze realizovat na území celé České republiky včetně Prahy. Podmínky jednotlivých výzev…

Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásí 5. veřejnou soutěž programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, zřejmě až v prosinci 2021. Původní zářijový termín se posouvá kvůli probíhající přípravě Národního plánu obnovy.

MPO dokončilo přípravu OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ohlásilo formální dokončení příprav nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TA) pro programové období 2021–2027. Resort program představil už dříve. OP TAK nahradí stávající…

Nové programové období: bilion korun a zjednodušení pro žadatele

Koncem června uspořádalo ministerstvo pro místní rozvoj konferenci „Zelené a digitální Česko? A co lidé…“. Na ní představilo hlavní cíle a investiční příležitosti evropských fondů pro následující programové období 2021–2027.