Záruky COVID Plus a prodloužení termínu pro žádosti o dotace

Ve sbírce zákonů vyšlo očekávané vládní nařízení, které detailněji upravuje podmínky poskytování záruk v programu COVID Plus. Záruky na úvěry v rámci tohoto programu poskytne Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

Novinky v dotacích v souvislosti s COVID-19

Přinášíme aktuální informace o dotačních programech, které mají za cíl podpořit aktivity spojené s bojem proti COVID-19.

Novinky v podpoře podniků zasažených COVID-19

Shrnujeme nejnovější informace v oblasti dotací a záruk na úvěry.

OPPIK: Poslední vlna výzev i pro velké podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pro rok 2020. Půjde o poslední výzvy ve stávajícím programovém období a zájemci se tak mohou…

Nové výzvy vyhlášené v souvislosti s bojem proti COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 2. dubna nové výzvy v programech The Country For the Future a Czech Rise Up. Programy jsou zaměřené na podporu boje s COVID-19.

Nové „eko výzvy“ pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v závěru loňského roku další vlnu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ta se zaměřuje na úspory energií a jejich efektivní využití. O dotace se mohou ucházet i velké…

Dotace pro velké podniky po roce 2020

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který řídí ministerstvo průmyslu a obchodu, naváže v programovém období 2021–2027 Operační program Konkurenceschopnost (OPK). Ten bude zaměřen především na podporu…

TAČR vyhlásil dotační program TREND, projekty přijímá do 11. července

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila 15. května 2019 první veřejnou soutěž programu TREND na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Příležitost uspět mají hlavně projekty zaměřené na rozvoj nových…

Novela DPH 2019: Jaké změny mohou přinést pozměňovací návrhy?

Novela zákona o DPH s plánovanou účinností během roku 2019 nedávno prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Seznámíme vás s některými z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy.

Jaké dotační příležitosti čekají na podnikatele v roce 2019

V rámci dotačních programů byly zveřejněny harmonogramy plánovaných výzev na rok 2019. Přinášíme jejich stručný přehled.

Program TRIO přijímá žádosti ve čtvrté veřejné soutěži

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci dotačního programu TRIO již čtvrtou veřejnou soutěž. Program TRIO je zaměřen na podporu provozních nákladů vynaložených při řešení projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.…

Omnibus přijat – pozastavené žádosti o platbu se dočkají obnovení administrace

Rada Evropské unie 16. července 2018 přijala novelizované nařízení Omnibus, které mimo jiné upravuje podmínky pro poskytování dotací z fondů EU. Omnibus slibuje celkové zjednodušení systému poskytování podpory z fondů EU. Pro žadatele o dotace by se…