Příspěvky pojišťovně jako snížení prodejní ceny pro DPH

Rozsudek Boehringer Ingelheim C-717/19 řeší, zda příspěvky pojišťovně na dotovaná léčiva představují pro účely DPH snížení fakturované ceny. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) potvrdil své předchozí závěry. Konstatoval, že pojišťovna je vůči…

NSS odmítl nárok na odpočet DPH z pořízení movitých věcí po koupi obchodního závodu

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve sporu o odepření nároku na odpočet DPH z titulu pořízení movitých věcí, po kterém následovala koupě obchodního závodu od stejného dodavatele. Pořízení věcí daňovým subjektem a…

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Na základě středečního rozhodnutí ministryně financí se promíjí DPH při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu či dovozu. Prominutí se týká všech dodání uskutečněných (den uskutečnění zdanitelného plnění) v průběhu…

NSS: Nárok na odpočet u vstupů prokazuje vždy daňový subjekt

Nejvyšší správní soud (NSS) se u subjektu, který poskytuje jak osvobozené zdravotní služby bez nároku na odpočet, tak služby zdanitelné, zabýval prokazováním vazby nároku na odpočet na konkrétní plnění na výstupu (2 Afs 232/2020-70). Dotkl se také…

Zprostředkování prodloužené záruky nelze vyloučit z koeficientu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat plný nárok na odpočet DPH z přijatých plnění společnosti, která k prodeji zboží poskytovala prodlouženou záruku. Vyloučil, že se jedná o finanční činnost.

Je zamítnutí nároku na odpočet DPH před zahájením úpadku v souladu se směrnicí?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou zamítnutí nároku na odpočet u zdanitelných plnění, která rumunská společnost uskutečnila před svým vstupem do úpadkového řízení.

Daňové a IT služby pro fondy kolektivního investování – lze je osvobodit od DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se opět zabýval otázkou, které ze služeb poskytovaných fondům kolektivního investování lze osvobodit. Ve spojených věcech C58/20 a C59/20 naznačil, za jakých podmínek je možné dílčí externí služby jako daňové…

Novela DPH 2021: Ve většině oblastí e-commerce je možné využít přímý účinek evropské směrnice

Od 1. července 2021 je účinná novela evropské směrnice o DPH týkají se elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Česká republika ji bohužel nestihla včas implementovat. Novela českého zákona o DPH čeká na schválení v Senátu. Odpověď na to, jak…