Stavebnictví: Co se od července mění v DPH

Novela zákona o DPH v souvislosti s novelou stavebního zákona mění od 1. července 2023 vymezení staveb rodinných a bytových domů, které budou mít nově širší pojetí. V návaznosti na to Generální finanční ředitelství aktualizuje svou informaci k…

Čeká nás od nového roku povinná elektronická fakturace?

Pokud bude schválena směrnice EU nazývaná VAT in the Digital Age (ViDA), čeká daňové subjekty implementace požadavků na digitální výkaznictví. S účinností od 1. ledna 2024 by totiž mohly členské státy uložit povinnost elektronické fakturace.

SDEU k režimu DPH u dodání elektřiny na dobíjecí stanici

Soudní dvůr Evropské unie v aktuálním rozsudku konstatoval, že dobíjení elektrických vozidel a poskytování souvisejících služeb tvoří komplexní plnění spočívající v dodání zboží.

Itálie: Užívání platformy za data je barter, základem pro DPH hodnota dat

Italská daňová správa doměřila DPH na výstupu platformě, na které se mohou uživatelé zdarma zaregistrovat a bezúplatně ji využívat. Dle správce daně se jedná o úplatné poskytování služeb, respektive barter výměnou za data uživatelů. Aby uživatelé…

SDEU k režimu DPH při prodeji nemovitosti

SDEU upřesnil v rozsudku C-239/22, že kritérium prvního obydlení odpovídá kritériu prvního užití nemovitosti jejím vlastníkem nebo nájemcem. Uplatnění DPH při prodeji nemovitosti pak závisí na tom, zda prodej nemovitosti generuje přidanou hodnotu.

Dodávky energií za zastropované ceny: vyjasnění otázky DPH

Kompenzace za dodání elektřiny a plynu za zastropované ceny představuje úplatu od třetí strany, ze které musí dodavatel elektřiny nebo plynu odvést DPH. Ministerstvo financí se tak vyjádřilo v návaznosti na novelu nařízení vlády o kompenzacích…

Jak pokračuje digitalizace systému DPH?

Návrh novely směrnice o DPH, který prošel prvním veřejným připomínkovým řízením, má digitalizovat systém daně z přidané hodnoty a stanovit právní rámec, jenž narovná podnikatelské prostředí napříč členskými státy EU.

Novela zákona o DPH 2024: oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Od 1. ledna 2024 bude podle chystané novely zákona o DPH pro poskytovatele platebních služeb platit nová oznamovací povinnost týkající se plateb do zahraničí. Návrh novely aktuálně čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně.