Vyrovnání převodních cen pomocí marketingových služeb nese jistá úskalí

Městský soud v Praze posvětil postup správce daně, který marketingové služby smluvně poskytované do zahraničí překlasifikoval na „úplatu přijatou od třetí osoby“. Podle soudu jsou tyto služby poskytovány přímo českým odběratelům daného zboží. Úplata…

SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když dodavatel opravu daně neprovedl

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány…

Existence dceřiné společnost automaticky nezakládá provozovnu pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že samotná existence dceřiné společnosti nezakládá provozovnu pro účely DPH a není ani povinností třetích stran zkoumat smluvní vztah mezi mateřskou a dceřinou společností.

Kdo je osobou povinnou odvést DPH při dovozu – deklarant, nebo vlastník zboží?

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že osobou, které vzniká povinnost odvést daň při dovozu zboží ze země mimo EU, je deklarant, resp. držitel režimu. Podle soudu projevuje podáním celního prohlášení vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého…

Protikrizový balíček: snížení DPH i silniční daně

Poslanecká sněmovna schválila protikrizový daňový balíček. Kromě dlouho diskutovaného institutu zpětného uplatnění ztráty obsahuje snížení sazby DPH na vybrané služby a snížení určitých kategorií sazeb silniční daně. Návrh zákona nyní projedná Senát…

Novela DPH 2021: e-commerce

Od roku 2021 se zvláštní režim jednoho správního místa rozšíří na zásilkový prodej zboží. Ten bude nově obecně zdaňován v zemi příjemce. Výjimku mohou mít malé podniky. Z důvodu harmonizace se také ruší osvobození od DPH u dovozu zásilek malé…

Vysílací struktury z pohledu DPH

V praxi se často stává, že společnosti opomíjí možné dopady vysílání pracovníků na vysokých manažerských funkcích do České republiky za účelem vedení či dohledu nad jinou společností ze skupiny. Řada takových vysílacích struktur naplní definici…

Prominutí DPH z důvodu mimořádné události

Až do skončení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 se promíjí daň z přidané hodnoty z bezúplatného dodání zboží a bezúplatného poskytnutí služeb vybraným subjektům, a to za předpokladu, že zboží a služby slouží…