Obchody se Severním Irskem po brexitu

Evropská komise navrhla změny pravidel v oblasti DPH při obchodování se Severním Irskem. Návrh předložila v rámci příprav na brexit, ke kterému dojde koncem tohoto roku. Nová pravidla nastavují stávající předpisy tak, aby byly v souladu s Protokolem…

Lze opravit základ daně u pohledávek nepřihlášených do insolvenčního řízení?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu SCT (C-146/19) rozhodl, že věřitel může provést opravu základu DPH u pohledávky nepřihlášené do insolvenčního řízení, pokud prokáže, že by byla nevymahatelná i v případě, že by ji do insolvenčního řízení…

Quick fixes na dohled – Senát schválil novelu DPH 2020

Koronavirus pozastavil projednání většiny zákonů. Týkalo se to i daňového balíčku, který zavádí dlouho očekávané změny v DPH u přeshraničních transakcí, tzv. Quick fixes. Tyto změny se na konci července dostaly na pořad schůze Senátu a jejich…

SDEU: Službu související se zdanitelnými i osvobozenými plněními nelze částečně osvobodit od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu BlackRock Investment Management (UK) Ltd (C-231/19) rozhodoval v otázce, zda je možné službu poskytovanou prostřednictvím IT platformy, která je využívána jak pro plnění osvobozená, tak pro plnění…

Podléhá náhrada za neuskutečněnou službu zaplacená při předčasném ukončení smlouvy DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že částka, kterou zákazník zaplatí při předčasném ukončení smlouvy, by měla být považována za součást ceny za službu a tedy podléhat DPH. Soud vycházel především z nedávného případu C-295/17 MEO – Serviços…

Vyrovnání převodních cen pomocí marketingových služeb nese jistá úskalí

Městský soud v Praze posvětil postup správce daně, který marketingové služby smluvně poskytované do zahraničí překlasifikoval na „úplatu přijatou od třetí osoby“. Podle soudu jsou tyto služby poskytovány přímo českým odběratelům daného zboží. Úplata…

SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když dodavatel opravu daně neprovedl

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány…

Existence dceřiné společnost automaticky nezakládá provozovnu pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že samotná existence dceřiné společnosti nezakládá provozovnu pro účely DPH a není ani povinností třetích stran zkoumat smluvní vztah mezi mateřskou a dceřinou společností.