Vývoj správní praxe u palivových karet

Problematika uplatnění DPH u palivových karet je sledované téma. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot, přesto zákon o DPH nenabízí bližší vodítko pro správné uplatnění daně. Vždy se vycházelo z obecných principů…

Otázka vzniku stálé provozovny v případě dceřiných společností

Soudní dvůr EU (SDEU) se zabýval otázkou, jestli mateřské společnosti vznikne stálá provozovna pro účely DPH v jiném členském státě EU, kde sídlí její dceřiná společnost, která jí poskytuje marketingové a další služby.

Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů DPH: NSS vyjasnil spornou praxi

Nejvyšší správní soud se v aktuálním rozsudku vrací k tématu úroku ze zadržovaného nadměrného odpočtu na DPH. Tentokrát soud prohlásil za nezákonnou praxi správce daně, který v průběhu úročení dlouhodobě zadržovaného odpočtu DPH k 1. červenci 2017…

Dary na podporu Ukrajiny: Kdy vzniká povinnost odvést DPH?

Generální finanční ředitelství vydalo shrnující Informaci o dopadech poskytnutí darů na podporu Ukrajiny z pohledu DPH. Zatímco daň z příjmů umožňuje na nastalou krizi reagovat pružně změnou domácího zákona, u DPH je situace složitější, protože…

Zpětný leasing: změna posuzování z pohledu DPH

Finanční správa v rámci koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ potvrdila, že začne u zpětných leasingů aplikovat výklad Soudního dvora Evropské unie. Z pohledu DPH se bude jednat o jednu transakci.

Režim jednoho správního místa a DPH v digitálním věku

Rada EU a Evropská komise připravují další kroky v oblasti DPH, které zjednoduší přeshraniční transakce a dovoz zboží do EU pro konečné spotřebitele. Chystá se také digitalizace DPH reportů, elektronická fakturace a harmonizace v dalších oblastech.…

Povinnost přiznat daň u jednorázového plnění hrazeného ve splátkách

Soudní dvůr Evropské unie se v případu C-324/20 zabýval otázkou, kdy vzniká povinnost přiznat DPH při uskutečnění jednorázového plnění, které je hrazeno postupně v několika splátkách.

SDEU: Poplatky za „registraci“ k léčebným procedurám mohou být osvobozené od DPH

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval, zda je možné považovat konzultace za účelem předepsání léčebných procedur za činnosti úzce související s poskytováním lékařských a zdravotních služeb, které jsou osvobozeny od DPH.