Do kdy můžete podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň?

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ukončil dlouholetý spor finanční správy a daňových subjektů ohledně délky lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň. Přiklonil se přitom na stranu daňových subjektů, čímž zcela obrátil…

Navrhované změny v konsolidačním balíčku

Vládní koalice se dohodla na úpravách v návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (konsolidační balíček s plánovanou účinností od 1. ledna 2024). Návrh zákona už v Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením. Níže shrnujeme hlavní daňové oblasti,…

Zneužití práva v oblasti nájmu nemovitých věcí a DPH

Městský soud v Praze rozhodl v otázce rozlišení nájmu nemovitosti a ubytovací služby a dopadu na režim DPH. V daném případě uzavřel, že se jednalo o zneužití práva.

VAT in Digital Age (ViDA): digitální výkaznictví a e-invoicing

Návrh Směrnice ViDA přináší modernizaci systému nepřímých daní napříč Evropskou unií. Jejím cílem je zvýšení daňových příjmů EU, digitalizace výkaznictví, účinnější obrana proti daňovým podvodům a v neposlední řadě posun ke konečnému systému DPH,…

KOOV upřesňuje výklad změn zákona o DPH u nemovitostí

Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR se zabýval změnami zákona o DPH v souvislosti s novými stavebními předpisy. Změny budou účinné od 1. ledna 2024 a týkají se stavebnictví a dodání a nájmu nemovitých věcí.

Jaký režim DPH uplatnit u neoprávněného odběru elektřiny?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) ve věci C-677/21 Fluvius Antwerpen rozhodoval o tom, zda neúmyslná dodávka elektřiny uskutečněná v důsledku protiprávního jednání třetí osoby představuje pro sdružení obcí zdanitelné dodání elektřiny realizované v…

NSS: reklamní služby a nárok na odpočet DPH

V rozsudku 8 Afs 111/2022–36 posuzoval Nejvyšší správní soud, do jaké míry daňový subjekt unesl své důkazní břemeno v případě přijatých reklamních služeb, které měly být realizovány v rámci motocyklových závodů, mj. i na dresu závodníka, který z…

Konsolidační balíček může negativně ovlivnit DPH u leasingu a přeprodeje aut nad limit

Vládní konsolidační balíček omezuje nárok na odpočet DPH u osobních vozidel kategorie M1 s pořizovací cenou nad 2 mil. Kč. To se negativně projeví zejména u leasingu osobních automobilů s pořizovací hodnotou nad stanovený limit, a to jak finančního,…

SDEU: Oprava odpočtů DPH u vyřazeného zboží

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl ve věci úprav odpočtu u vyřazeného zboží, které nadále již nebylo vhodné k dalšímu použití z důvodu opotřebení, vad a zastaralosti. Daňový subjekt obhájil neprovedení úpravy odpočtu DPH u vyřazeného zboží,…

Může si nájemce nárokovat odpočet dovozní DPH?

Výbor pro DPH se opět zabýval možností nájemce uplatnit nárok na dovozní DPH, pokud je současně osobou povinnou dovozní DPH platit. Zopakoval, že pro uplatnění nároku na odpočet je nezbytné, aby osoba povinná k dani vynaložila související náklady k…

SDEU k režimu DPH u dodání elektřiny na dobíjecí stanici

Soudní dvůr Evropské unie v aktuálním rozsudku konstatoval, že dobíjení elektrických vozidel a poskytování souvisejících služeb tvoří komplexní plnění spočívající v dodání zboží.

Čeká nás od nového roku povinná elektronická fakturace?

Pokud bude schválena směrnice EU nazývaná VAT in the Digital Age (ViDA), čeká daňové subjekty implementace požadavků na digitální výkaznictví. S účinností od 1. ledna 2024 by totiž mohly členské státy uložit povinnost elektronické fakturace.