NSS: I zprostředkovatelské služby v zahraničí je třeba prokázat

Obchod v řadě zemí není téměř možný bez místního zprostředkovatele. NSS se v nedávném rozsudku (8 Afs 315/2019) zabýval otázkou unesení důkazního břemene při zprostředkování prodeje zboží v Číně. Soud připustil, že v případě obchodování se…

Kdy nese důkazní břemeno správce daně?

Finanční úřady často staví daňové subjekty do pozice, ve které musí prokázat celkovou správnost daně vykázané v daňovém přiznání. Důkazní břemeno obecně nese daňový subjekt, jsou však…

Jak předkládat důkazy v daňovém řízení aneb Méně je někdy více

S žádostí o předložení důkazních prostředků se v rámci daňové kontroly jistě setkalo mnoho z vás. Přílišná horlivost v předkládání důkazů se však nemusí vždy vyplatit. Jaké konkrétní důkazní prostředky v jednotlivých fázích daňové kontroly je…

Koho tíží důkazní břemeno v daňovém řízení a proč je důležité to vědět

Otázka, kdo a kdy prokazuje v daňovém řízení, už potrápila nejeden daňový subjekt, ba dokonce i správce daně. Důkazní břemeno je totiž rozloženo mezi ně a v průběhu daňového řízení se…

NSS neuznal jako daňový náklad zprostředkovatelské provize hrazené nespřízněné osobě

Nejvyšší správní soud navzdory předloženým dokumentům a svědectvím neuznal zprostředkovatelské provize placené nespojené osobě jako daňově účinný náklad. Důkazní břemeno nese příjemce…