O krok blíže k efektivnímu řešení sporů při výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění

Před poslance míří vládní návrh zákona týkající se mezinárodní spolupráce při řešení daňových sporů v EU. Zákon reaguje na nutnost implementace směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM.

Ministerstvo financí připravilo právní nástroj, jehož cílem je upravit daňové vztahy s Tchaj-wanem

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Území Tchaj-wanu neuznává Česká republika jako stát, a proto…

NSS stanovil, jak přistupovat k výkladu smluv o zamezení dvojího zdanění

Pokud lze aplikovat příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (SZDZ), nemůže správce daně pro výklad jejích jednotlivých pojmů automaticky využít tuzemskou právní úpravu. Výklad je…

Řešení přeshraničních daňových sporů získá jasnější pravidla

Na podzim 2017 byla přijata očekávaná evropská směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii. Předpis má za cíl unifikovat mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, které vznikají nejčastěji v důsledku výkladových nejasností…

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou přináší podstatné změny

V lednu 2018 podepsaly Česká republika a Korea v Soulu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ta nahrazuje dokument z roku 1992, který již neodpovídá současnému daňovému a ekonomickému…

Stručné aktuality, duben 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Novinky v mezinárodní daňové spolupráci

V posledních letech bylo možné sledovat značný pohyb na poli mnohostranných nástrojů mezinárodní daňové spolupráce. Rok 2017 přinesl několik novinek v oblasti bilaterálních daňových smluv. Nabízíme vám jejich přehled, který doplňujme o změny…

Stručné aktuality, prosinec 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.