Zamezení dvojího zdanění: NSS řešil dohodovací řízení mezi Českem a Německem

Nejvyšší správní soud (NSS) konstatoval, že soudu nepřísluší určit, že případná dohoda uzavřená s druhým smluvním státem dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění je neplatná.

ČR implementuje MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění

Česká republika patří ke státům, které letos uložily v Paříži svou ratifikační listinu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. Multilateral…

Dopad vládních opatření na uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění

V návaznosti na mimořádná vládní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (např. omezení cestování, karanténa) vydala OECD doporučení k řešení některých daňových dopadů dočasné změny místa výkonu práce či bydliště. Opatření mohou mít totiž dopad…

O krok blíže k efektivnímu řešení sporů při výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění

Před poslance míří vládní návrh zákona týkající se mezinárodní spolupráce při řešení daňových sporů v EU. Zákon reaguje na nutnost implementace směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM.

Ministerstvo financí připravilo právní nástroj, jehož cílem je upravit daňové vztahy s Tchaj-wanem

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Území Tchaj-wanu neuznává Česká republika jako stát, a proto…

NSS stanovil, jak přistupovat k výkladu smluv o zamezení dvojího zdanění

Pokud lze aplikovat příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (SZDZ), nemůže správce daně pro výklad jejích jednotlivých pojmů automaticky využít tuzemskou právní úpravu. Výklad je…

Řešení přeshraničních daňových sporů získá jasnější pravidla

Na podzim 2017 byla přijata očekávaná evropská směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii. Předpis má za cíl unifikovat mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, které vznikají nejčastěji v důsledku výkladových nejasností…

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou přináší podstatné změny

V lednu 2018 podepsaly Česká republika a Korea v Soulu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ta nahrazuje dokument z roku 1992, který již neodpovídá současnému daňovému a ekonomickému…