Stručné aktuality, duben 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Novinky v mezinárodní daňové spolupráci

V posledních letech bylo možné sledovat značný pohyb na poli mnohostranných nástrojů mezinárodní daňové spolupráce. Rok 2017 přinesl několik novinek v oblasti bilaterálních daňových smluv. Nabízíme vám jejich přehled, který doplňujme o změny…

Stručné aktuality, prosinec 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

OECD zveřejnila návrh aktualizace vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Výbor pro fiskální záležitosti OECD vydal návrh aktualizace vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ten nyní čeká na schválení tímto výborem a poté Radou OECD. Významné části této…

MLI: Česká republika volí minimalistický přístup

V polovině května vláda schválila návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. Necelý měsíc před oficiálním podpisem úmluvy se k ní připojila…

OECD plošně mění smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

V listopadu 2016 zveřejnila OECD mnohostrannou dohodu, která bude mít dopad na uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění („SZDZ“). Nový instrument implementuje výsledky Akčního plánu…

Nové mezinárodní smlouvy mění výši srážkové daně

V průběhu roku 2016 Česká republika uzavřela dvě nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a několik smluv zajišťujících výměnu informací a vzájemnou spolupráci v daňových záležitostech. V…