Měsíce nejistoty ukončeny: NS sjednotil výklad pojmu „nezabavitelná částka“

Na začátku letošního roku zákonodárce zcela výjimečně zvýšil pro rok 2022 částku normativních měsíčních nákladů na bydlení. Ty se aktualizují každoročně tak, aby korespondovaly s cenovou hladinou bydlení. Pro rok 2022 byly v reakci na stoupající…

Paušální náhrada zaměstnavatele jako plátce mzdy při exekuci

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela exekučního řádu, která má za cíl zejména řešení vícečetných exekucí a změnu práv účastníků řízení. Kromě toho, že výrazně zlepšuje postavení osob povinných z exekuce, se dotýká i zaměstnavatelů. Ti mají nejen…

Zastavení exekuce bez povinnosti oprávněného hradit její náklady

Dne 1. ledna 2022 vstoupila v účinnost novela Exekučního řádu, jejímž cílem je řešení problému vícečetných exekucí a změna práv účastníků řízení. Předpis má ale ve svém důsledku na exekuční řízení mnohem větší vliv, a to například změnou způsobu…

Nová sleva na dani z příjmů

Ve Sbírce zákonů nedávno vyhlášená rozsáhlá novela exekučního řádu a občanského soudního řádu obsahuje také novelu zákona o daních z příjmů. Ta zavádí novou slevu na dani pro daňové poplatníky v případě zastavených exekucí. Novela nabývá účinnosti 1…