Informace k problematice ATAD – pokračování

V březnovém vydání Daňovek jsme komentovali informaci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k opatřením vyplývajícím z implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. ATAD. Nyní shrnujeme vybrané odpovědi ke zbývajícím…

GFŘ vydalo Informaci k problematice ATAD

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci k opatřením vyplývajícím z implementace tzv. směrnice ATAD proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Informace objasňuje vybrané praktické otázky v souvislosti s omezením uznatelnosti nadměrných…

GFŘ vydalo doplňující informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo seznam otázek a odpovědí k nové oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6).

KOOV: Prodej nemovitosti může představovat pozbytí obchodního závodu z pohledu DPH

Komora daňových poradců ČR předložila koordinačnímu výboru GFŘ a KDP ČR k projednání příspěvek, který se zabýval otázkou, za jakých podmínek se z pohledu DPH jedná o pozbytí obchodního závodu nebo o prodej nemovitosti.

Posečkání úhrady záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo metodický pokyn, který umožňuje plátcům daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti požádat o posečkání úhrady zálohy na daň nebo o její rozložení na splátky. Posečkání (splátkování) je možné také…

GFŘ k sazbám DPH od května 2020

V souvislosti se změnou zákona o elektronické evidenci tržeb se snižují sazby DPH u vybraných výrobků a služeb. Většina změn, jako např. rozšíření skupiny služeb ve druhé snížené (10%) sazbě o vodné a stočné nebo avizované kadeřnické a holičské…

GFŘ zveřejnilo informaci k odpočtům na podporu výzkumu a vývoje

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci komentuje novelizovaný režim uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, zejména ve vazbě na novou povinnost tento záměr oznámit správci daně. Oznámení je pro uplatnění odpočtu klíčové. Bez něj…

Plug-in hybridní vozidla z pohledu zaměstnavatele

České daňové a pracovněprávní předpisy donedávna postrádaly jakoukoliv právní úpravu týkajících se plug-in hybridních vozidel. Pokud zaměstnavatel poskytoval taková vozidla zaměstnancům, a to i pro soukromé účely, potýkal se tak například se…