Technická novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Na začátku srpna předložilo ministerstvo financí vládě návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Reaguje tak na požadavky účastníků kapitálového trhu (změny u tzv. patnáctkářů, SICAVů) a upravuje některé…

ČNB si došlápne na prodej dluhopisů neprofesionálním zákazníkům

Česká národní banka (ČNB) vydala dohledový benchmark č. 2/2019 k nabývání dluhových investičních nástrojů do majetku zákazníků nebo investičních fondů a zpřísnila tak podmínky nabývání komplexních investičních nástrojů (zejména korporátních…

Finanční trh čekají změny

V polovině února zamířila do sněmovny novela, která může přinést velké změny v několika odvětvích finančního trhu. Jaké jsou její hlavní body? Na co by se měly subjekty působící na finančním trhu připravit?

Mění se zdanění investičních fondů kotovaných na burze

V polovině června schválila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o daních z příjmů, která mění definici základního investičního fondu. Novela upravuje podmínky, za kterých fondy,…

Další krok k jednotnému kapitálovému trhu

V březnu 2018 Evropská komise připravila soubor legislativních návrhů, jejichž cílem je podpora alternativních zdrojů financování a odstranění překážek přeshraničních investic. EU tak pokračuje ve vytváření unie kapitálových trhů, která patří mezi…

Přijde část investičních fondů o daňové zvýhodnění?

Senát v prosinci předložil Sněmovně vlastní návrh novely zákona o daních z příjmů, jehož cílem je zúžit definici tzv. „základního investičního fondu“.

Zrušení investičních limitů pro fondy kvalifikovaných investorů

Vláda schválila dlouho očekávanou novelu nařízení o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Od 1. června 2017 nemusí fondy kvalifikovaných investorů…