Zastoupení společnosti s ručením omezeným jednateli a jeho limity

Při zakládání a následné činnosti společnosti s ručením omezeným společníci většinou řeší otázku, jakým způsobem nastavit vedení a správu společnosti a jak vymezit pravomoci jednatelů. V tomto článku představíme základní možnosti omezení…

Nekontrolujete ostatní jednatele? Pak spoluodpovídáte za škodu, kterou způsobí

Nejvyšší soud (NS) vysílá varovný vzkaz jednatelům – nekontrolujete-li své kolegy, dopouštíte se porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a proto spoluodpovídáte za škodu, která by jinak nevznikla (popřípadě vznikla, ale v menším rozsahu).

Porušení pravidel pro zastupování společnosti statutárním orgánem a jeho následky

V praxi se lze poměrně často setkat s případem, kdy podle zápisu v obchodním rejstříku mají za společnost jednat alespoň dva jednatelé, ale obchodní smlouvu podepíše jen jeden z nich. Je smlouva uzavřená takovým způsobem pro někoho závazná? A pokud…

Novela DPH 2019: Jaké změny mohou přinést pozměňovací návrhy?

Novela zákona o DPH s plánovanou účinností během roku 2019 nedávno prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Seznámíme vás s některými z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy.