Kompenzační bonus pro osoby vykonávající práci na základě DPČ a DPP

Vláda schválila poskytnutí kompenzačního bonusu i tzv. dohodářům, tedy těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, a v jejím důsledku byli účastni…

Kompenzační bonus pro společníky s. r. o. bez zaměstnanců a rodinné s. r. o.

Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, která umožní jeho výplatu také společníkům společností s ručením omezeným bez zaměstnanců, které mají nejvýše dva společníky, nebo…

Prodloužení období čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ

Vláda schválila návrh zákona o prodloužení období, za které mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) čerpat kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními. Návrh musí ještě…

Změny v kompenzačním bonusu pro OSVČ

Reakce široké veřejnosti na vládou schválený návrh kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru byla…

Kompenzační bonus pro OSVČ a oznámení o osvobozených příjmech

Vláda schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v souvislosti s krizovými opatřeními s výskytem koronaviru. Tento návrh bude muset ještě…