Pilíř 1: První návrh mnohostranné dohody

OECD zveřejnila první návrh mnohostranné dohody, která upravuje pravidla pro přerozdělení části zisku (tzv. částky A) velkých nadnárodních skupin do zemí, ve kterých jsou koncoví zákazníci nebo uživatelé služby (tržní jurisdikce).

Minimální daň: aktuální vývoj v OECD i v Česku

V průběhu července publikovala OECD podrobnosti k obsahu informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel dorovnávací daně. Ministerstvo financí ČR pak zveřejnilo vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, předložilo také…

Globální minimální daň: legislativní základ

Datum zavedení globální minimální daně se blíží, a proto se připravuje český implementační zákon. Jediným právním aktem, který prošel standardní legislativní cestou, je směrnice EU. Ta vychází z dokumentů schválených na úrovni OECD. Shrnujeme…

Minimální daň: přechodně můžete využít mírnější pravidla

Globální minimální daň se bude uplatňovat od zdaňovacích období, která začnou 1. ledna 2024 a později. Vztahovat se bude na skupiny s konsolidovanými výnosy vyššími než 750 mil. eur. Jedná se o stejnou hranici výnosů, která zakládá skupinám…

Minimální efektivní daň: co přinese českým firmám?

Finalizace úpravy globální minimální efektivní daně probíhá paralelně na úrovni OECD a EU. Na zavedení této daně ve výši 15 % panuje obecná shoda. Členské státy EU mají povinnost přijmout příslušnou legislativu již v průběhu roku 2023, přičemž mohou…

Změny v mezinárodním zdanění zřejmě už od roku 2023

Skupina států G20 podpořila rámcové změny v mezinárodním zdanění dohodnuté na úrovni OECD (včetně nečlenských zemí) 8. října 2021. Změny jsou rozloženy do dvou pilířů a obsahují pravidla…

Pravidla pro mezinárodní zdanění se možná změní už od roku 2023

130 ze 139 zemí sdružených v rámci OECD za účelem implementace závěrů iniciativy BEPS podpořilo ve společném prohlášení nová pravidla pro mezinárodní zdanění nadnárodních společností.…