Přelomové rozhodnutí: Náhrady za dovolenou patří do odpočtu na výzkum a vývoj

Krajský soud v Hradci Králové vydal rozsudek (31 Af 23/2016-76), ve kterém se zabýval problematikou odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Můžeme ho označit za přelomový, protože vyvrací dosavadní přístup finanční správy. Na rozdíl od ní je soud…

7 daňových novinek roku 2019 pro zaměstnavatele a zaměstnance

Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění i minimální mzda. Tyto úpravy mají vliv na výši některých dalších odvodů a slev na dani. K 1. červenci 2019 by se měla zrušit karenční doba a zaměstnavatelům tak vznikne…

Kdy hrozí superhrubá mzda u benefitů od třetích osob?

Krajský soud v Hradci Králové se nedávno zabýval zaměstnaneckými benefity z pohledu zákona o daních z příjmů v situaci, kdy benefity poskytovala třetí strana. Rozhodnutí soudu má dopad na stanovení superhrubé mzdy u zaměstnanců.

NSS: práce ve mzdě by neměla vést ke ztrátě

Nejvyšší správní soud se nedávno zabýval další kauzou v oblasti převodních cen. Předmětem sporu bylo oprávněnost výrobce poskytujícího práci ve mzdě vykázat ztráty z důvodu špatného vývoje cílového trhu.