Nejvyšší soud: Mzda za stejnou práci v Praze i regionech musí být stejná

Nejvyšší soud rozhodl, že řidič v Olomouci má u stejného zaměstnavatele nárok na tutéž výši mzdy jako řidič na téže pracovní pozici v Praze. Podle Nejvyššího

Nekontrolujete ostatní jednatele? Pak spoluodpovídáte za škodu, kterou způsobí

Nejvyšší soud (NS) vysílá varovný vzkaz jednatelům – nekontrolujete-li své kolegy, dopouštíte se porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a proto spoluodpovídáte za škodu, která by…

Souhlas valné hromady při převodu či zastavení „části závodu“

Nejvyšší soud se přiklonil k formálně-materiálnímu pojetí pojmu „část závodu“. Specifikoval tak, kdy je k převodu nebo zastavení významné části závodu potřeba souhlas valné hromady.

„Částečná výpověď“ pro zaměstnance s více druhy práce

Zaměstnanec v případě posuzovaném Nejvyšším soudem ČR nesplňoval zákonné předpoklady pro výkon přímé pedagogické činnosti, a proto mu zaměstnavatel doručil výpověď z pracovního poměru. V…

Souhlas manžela s převodem podílu ve společnosti není formalita

Součástí společného jmění manželů (SJM) je až na výjimky také podíl manžela v obchodní společnosti. Jakkoliv se druhý manžel tímto nestává společníkem (neúčastní se valných hromad, nehlasuje na nich, nemá právo na informace o společnosti, de facto…

Konec nekonečného příběhu o souběhu funkcí?

Česká justice opět řešila odpověď na otázku, zda je (ne)přípustný souběh funkcí, tedy výkon funkce člena statutárního orgánu za souběžného pracovního poměru u téže společnosti. Tohoto úkolu se tentokrát zhostil přímo velký senát Nejvyššího

Konečně rozumnější přístup NS k povinnosti převzít zaměstnance?

Nejvyšší soud (NS) zaměstnavatele nedávno pořádně vystrašil. Konstatoval, že v případě, kdy navážou na výkon činnosti dříve provozované jiným podnikatelem, mohou mít povinnost převzít…

Konec společného jednání jednatele a prokuristy

Má vaše společnost v obchodním rejstříku uvedeno, že za ni může jednat prokurista společně s jednatelem? Pak máte dle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu problém. Ten tímto reagoval na…