Lze uplatnit nárok na odpočet DPH u vynucené investice?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu Mitteldeutsche Harstein-Industrie AG (C-528/19) zabýval otázkou, zda je možné uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu z prací provedených ve prospěch obce na obecní komunikaci a zda vybudování obecní…

SDEU rozhodoval o úpravě odpočtů u investičního majetku

Jak je to s úpravou odpočtu u investičního majetku, pokud se změní rozsah jeho použití? A co v případě, že k použití ještě nedošlo a změní se „jen“ původní záměr? I těmito otázkami se zabýval Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v jednom ze svých…

GFŘ zveřejnilo informaci k odpočtům na podporu výzkumu a vývoje

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci komentuje novelizovaný režim uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, zejména ve vazbě na novou povinnost tento záměr oznámit správci daně. Oznámení je pro uplatnění odpočtu klíčové. Bez něj…

Odpočet na výzkum a vývoj v novém kabátě

Na konci června 2018 schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) návrhy opatření, která mají snížit nejistotu firem při uplatňování odpočtu. Na nových podmínkách odpočtu se shodla pracovní skupina tvořená zástupci podnikatelských svazů a…

Dodání zboží z EU do konsignačního skladu v Německu nemusí pro dodavatele nutně znamenat povinnost registrace k DPH

Až doposud považovaly německé finanční úřady dodání zboží ze zemí EU do konsignačního skladu v Německu za přemístění vlastního zboží. Dodavatel byl nucen se z tohoto titulu v Německu registrovat k DPH. Ke dni fyzického odebrání zboží z konsignačního…

Kuchařka GFŘ k projektům výzkumu a vývoje

Judikatura Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že bezchybný projekt výzkumu a vývoje je nezbytnou podmínkou pro uplatnění daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci shrnující judikované…

Krajský soud odmítl souběh ručení a odebrání nároku na odpočet

Správce daně má pro boj s podvody a úniky na DPH celou řadou nástrojů včetně odebrání nároku na odpočet nebo ručení za daň neodvedenou dodavatelem. Finanční správa neváhá použít tyto instrumenty současně a ve výsledku tak daň z jedné transakce…

Co dělat, když…? Podjatost znalce a způsob obrany

Nejvyšší správní soud (NSS) judikoval, že v případě pochybností o charakteru činností pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje by správce daně měl určit znalce. Pouze znalec je schopen adekvátně posoudit charakter těchto aktivit. Co ale dělat,…