Výsledek vyhledávání: "#odpočet DPH"
Nalezeno 6 výsledků
Z judikatury
2. 4. 2019

Plný nárok na odpočet DPH u pobočky banky

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C – 165/17 Morgan Stanley & Co International rozhodl, jak posuzovat nárok na odpočet DPH z plnění přijatých pobočkou banky. Jednalo se o případ, kdy jsou plnění použita i pro uskutečňování osvobozených…

Martin Krapinec
Dominik Kovář
Daně
7. 2. 2019

Krátíte nárok na odpočet DPH koeficientem? Pozor na úskalí při opravách

Příspěvek předložený na lednovém Koordinačním výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství chtěl sjednotit konkrétní postup pro následné opravy u plátců, kteří mají krácený nárok na odpočet DPH. Nejlogičtější přístup provádět…

Jana Fuksová
Petra Němcová
Z judikatury
6. 2. 2019

NSS: ručení nemá přednost před odebráním nároku na odpočet DPH

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že ručení za DPH neodvedenou dodavatelem nemá univerzální přednost před odebráním nároku na odpočet. To má oproti ručení nepříjemné důsledky v podobě úroků z prodlení a penále.…

Viktor Dušek
Jana Fuksová
Karolína Tomsová
Z judikatury
15. 3. 2018

NSS nastavuje hranice v boji proti podvodům na DPH

Daňová správa požaduje téměř detektivní prověřování dodavatelů za účelem zachování nároku na odpočet DPH, a to v případě, kdy je plnění zasaženo podvodem na DPH. K tomu může dojít téměř kdekoli v řetězci. Nejvyšší správní soud (NSS) nyní těmto…

Viktor Dušek
Jana Fuksová
Daně
16. 2. 2018

Očekáváné změny v zákoně o DPH v roce 2019

Ministerstvo financí poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o DPH s plánovanou účinností od ledna 2019. Důvodem je zejména povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie a sladění dalších současných ustanovení s…

Tomáš Havel
Petra Němcová
Tereza Krejčová
Webdesign