NSS k prokázání vědomé účasti na daňovém podvodu v řetězci dodávek

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval odmítnutím nároku na odpočet DPH u společnosti z titulu její vědomé účasti na podvodu u DPH<…

NSS: reklamní služby a nárok na odpočet DPH

V rozsudku 8 Afs 111/2022–36 posuzoval Nejvyšší správní soud, do jaké míry daňový subjekt unesl své důkazní břemeno v případě přijatých reklamních služeb, které měly být realizovány v rámci motocyklových závodů, mj. i na dresu závodníka, který z…

SDEU: Nepřiměřeně vysoká cena není důvodem pro odmítnutí nároku na odpočet DPH

Soudní dvůr Evropské unie se v případu C-334/20 Amper Metal vyjádřil k otázce, zda má příjemce plnění nárok na odpočet v situaci, kdy je cena zaplacená za reklamní služby výrazně vyšší než cena obvyklá za obdobné služby.

Nárok na odpočet DPH a otázka skutečného dodavatele

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval v otázce předložené českým Nejvyšším správním soudem. Jednalo se o to, zda může být příjemci zdanitelného plnění přiznán nárok na odpočet DPH,…

SDEU: Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH nesmí odpovídat REPO sazbě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odpovídal na předběžnou otázku týkající se maďarské společnosti, která se domáhala na lokální finanční správě vyplacení úroku ze zadržovaného odpočtu DPH.…

NSS: Pouhé prokázání podvodu nestačí k odejmutí nároku na odpočet

Nejvyšší správní soud (NSS) se už po několikáté zabýval podvodem na DPH a tím, za jakých podmínek lze usoudit, že příjemce zdanitelného plnění věděl, nebo vědět měl a mohl, že se tohoto…

Další český případ u SDEU: Existuje nárok na odpočet DPH, pokud není znám poskytovatel plnění?

Nejvyšší správní soud (NSS) předložil Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) dva dotazy týkající se nároku na odpočet DPH. Jedná se o případ, kdy příjemce zdanitelného plnění neprokázal, kým…

Spor o odpočet DPH pronajímatel prohrál

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k otázce uplatnění odpočtu DPH v krácené výši v případě opravy vzduchotechniky v budově, v níž žalobce pronajímal nebytové prostory jak s