Dopad ochranných opatření MZ na cestování a zaměstnávání v České republice

Od 5. října 2020 je účinné nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví (MZ), jehož cílem je provést kroky nezbytné k dalšímu zpomalení šíření nemoci COVID-19 na našem území. Opatření omezuje jak české občany, tak cizince při překročení státní…

Adaptačně-integrační kurzy pro cizince v ČR

Problematika adaptace a integrace cizinců je celosvětově vnímána jako zásadní téma. První prvek integrace cizinců byl do…

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU – poučení z koronavirového období

Volný pohyb osob je jedním ze základních principů fungování evropské integrace. Bez něj bychom si dnes těžko dokázali představit naše pracovní i soukromé životy. Většina z nás této možnosti využívá pouze pro turistické nebo krátkodobé pracovní účely…

Chystané změny zákona o pobytu cizinců pro rok 2021

Vláda navrhuje změnu zákona o pobytu cizinců jako součást novely reagující na návrh nového zákona o občanských průkazech. Ten vychází z nového nařízení EU, které usiluje o posílení…

Pobytové záležitosti cizinců po skončení nouzového stavu

Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP), který má na starosti cizineckou agendu, omezil během nouzového stavu svou činnost na řešení nezbytných úkonů spojených s pobytem cizinců<…

Rozdílná platnost povolení u rodinných příslušníků zahraničních zaměstnanců

Česká republika, podobně jako mnoho dalších států světa, umožňuje relokovat společně se zaměstnancem i jeho nejbližší rodinné příslušníky, nejčastěji manžela/ku a děti. Z dlouhodobého hlediska volí cizinci tuto možnost velmi často, jelikož se…

Aktuální úskalí najímání zaměstnanců ze třetích zemí

Zaměstnavatelé často nemohou obsadit všechny pozice tuzemskými kandidáty. Nezbývá tak než najímat cizince. Zatímco formality potřebné před nástupem občanů EU do zaměstnání je možné vyřídit během jednoho dne, zajištění zaměstnanecké karty, tj.…

Jak fungují nové vládní programy migrace zahraničních pracovníků?

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců na území České republiky došlo od letošního září i k revizím v oblasti vládních programů, které zaměstnavatelům usnadňují najímání…