Novela zákoníku práce: další změny podmínek pro „dohodáře“

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se v České republice těší velké popularitě. Aktualizovaná verze novely zákoníku práce, kterou před pár dny zveřejnila vláda, přináší několik dalších úprav původního návrhu.

Novela zákoníku práce: pravidla home office se významně změnila

Návrh novely zákoníku práce míří do Poslanecké sněmovny. Od podzimu minulého roku, kdy byl návrh poprvé zveřejněn, doznal značných změn, mimo jiné i v oblasti pravidel pro práci z domova. Změny lze z pohledu zaměstnavatelů hodnotit velmi pozitivně.

Stát si usnadní odhalování švarcsystému

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zásadně změnit definici nelegální práce. Pro závěr o protiprávnosti vztahu by už neměla být rozhodná délka výkonu práce. Smyslem změny je ulehčit práci kontrolním institucím při odhalování švarcsystému.…

Pravidla pro pobyt a práci cizinců čekají podstatné změny

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky, který reguluje podmínky pobytu a zaměstnávání cizinců, je zastaralý a nedostatečně reflektuje zejména požadavky mezinárodní mobility zaměstnanců. EU přijala řadu nových směrnic, které je potřeba…

Připravte se na evropskou legislativu v oblasti pracovních podmínek

Není novinkou, že Česká republika je v prodlení s implementací hned několika evropských předpisů. Zaměstnavatelé by měli věnovat pozornost zejména směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi…

Ombudsman: Jak zlepšit zacházení s pracovníky ze zemí EU

Rovné zacházení s pracovníky z jiných zemí EU v porovnání s domácími pracovníky má v členských státech zajistit evropská legislativa. Uplatňování rovných podmínek je zásadní pro volný pohyb na vnitřním unijním trhu. Nedávný průzkum ombudsmana však…

Co zaměstnavatelům přinese rok 2021 v oblasti pracovního a cizineckého práva?

Z pohledu množství přijatých zákonů, opatření a nařízení patřil uplynulý rok pro zaměstnavatele asi k nejturbulentnějším v moderní historii Česka. Předpisy související s koronavirovou pandemií se přijímaly jako na běžícím páse a měnily se, bez…

NSS: Pokyny zaměstnavatele k bezpečnému provádění práce musí být zcela přesné

Nejvyšší správní soud v návaznosti na smrtelný pracovní úraz dělníka posuzoval, do jaké míry musí zaměstnavatel svým zaměstnancům organizovat práci a určovat pracovní postupy, aby splnil své povinnosti v oblasti BOZP. Verdikt je striktní – pokyny…