COVID-19 a vnitroskupinové služby z pohledu převodních cen

Realizace krizových plánů, snahy o udržení pozitivního cash flow nebo sledování rychle přijímaných legislativních změn v souvislosti s koronavirovou pandemií se staly denním chlebem managementu společností. Modely odměňování u transakcí se spojenými…

Převodní ceny v hledáčku auditora

Leden je tradičně měsícem, kdy se daňové oddělení KPMG zapojuje do ověřování účetních závěrek auditních klientů. Převodní ceny mohou představovat oblast s významným daňovým rizikem.…

Nakoupené IT služby z hlediska stanovení převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k roli srovnávací analýzy v rámci důkazního řízení u případu, který se týkal stanovení převodních cen. Mimo jiné souhlasil s použitím techniky posouzení adekvátnosti nákladů, která spočívala v porovnání…

Starbucks může slavit, problém s APA v Nizozemsku pravděpodobně padá

Evropský soudní dvůr vyhověl odvolání společnosti Starbucks a nizozemských úřadů a anuloval rozhodnutí Evropské komise o nepovolené státní podpoře v rámci daňové dohody o převodních cenách. Rozhodnutí v případě společnosti Fiat a Lucemburska naopak…

LIBOR končí, přichází SONIA

Blíží se konec referenční sazby LIBOR. Přestane se používat ke konci roku 2021. Anglická centrální banka zavádí „Sterling Overnight Index Average“ (SONIA). Proč k této změně vůbec dochází? Ztracená důvěra v LIBOR vynutila hledání alternativ a jako…

Nový pokyn D-34 a překlad směrnice TP

Finanční správa sjednocuje postupy při stanovení základu daně ovlivněného transakcemi mezi sdruženými podniky v přeshraničních i tuzemských transakcích.

Audit účetních závěrek a převodní ceny

Začátek roku bývá již tradičně spojen s intenzivní prací nad auditem účetních závěrek. Zejména v prostředí nadnárodních korporací vede od čistě účetní problematiky velmi krátká cesta k otázkám zaměřeným na spolupráci auditované společnosti se…

GFŘ: Novinky v posuzování převodních cen a určení základu daně stálé provozovny

V listopadu vyšel nový pokyn Generálního finančního ředitelství (GFŘ) D – 32. Týká se závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, a způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných…