Přístup Francie k regulaci krátkodobých pronájmů schválil i SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) posvětil ustanovení francouzského práva, které v určitých lokalitách vyžaduje předchozí povolení krátkodobého nájmu místními úřady, typicky u nájmů zprostředkovávaných skrze digitální platformy.

První evropská regulace online platforem

12. července tohoto roku se stane účinným nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovaných služeb. Jako vůbec první evropský právní předpis bude v EU regulovat vztahy „platform-to-business“ …

Péče řádného hospodáře – nové pojetí do budoucna?

Evropská unie připravuje právní rámec, jehož cílem je postavit finanční sektor do čela snah o ekologičtější a čistší ekonomiku. Regulace bude podporovat zejména udržitelné projekty, které mohou být i po dlouhou dobu ztrátové a jejichž společenská…

Stručné aktuality, červenec 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Hromadné investování v hledáčku regulace

V Evropské unii momentálně probíhá připomínkování návrhu nařízení, které má za cíl regulovat crowdfundingové platformy. Ty umožňují veřejnosti investovat v relativně malých částkách do navrhovaných projektů, přičemž finální vybraná částka se může…

Virtuální měny – bezriziková šance na rychlé zbohatnutí?

Plánujete investovat do virtuálních měn? Měli byste se mít na pozoru. Podle nedávného stanoviska evropských orgánů dohledu je s bitcoiny a dalšími obdobnými jednotkami spojeno více rizik, než se může na první pohled zdát.

NSS nastavuje hranice v boji proti podvodům na DPH

Daňová správa požaduje téměř detektivní prověřování dodavatelů za účelem zachování nároku na odpočet DPH, a to v případě, kdy je plnění zasaženo podvodem na DPH. K tomu může dojít téměř kdekoli v řetězci. Nejvyšší správní soud (NSS) nyní těmto…

Vláda naznačila možnosti regulace sdílené ekonomiky

Úřad vlády zveřejnil analýzu možné regulace sdílené ekonomiky a digitálních platforem. Míří hlavně na nejvíce rozšířené ubytovací a dopravní služby.