U zpětného odběru elektrozařízení potvrzena základní sazba DPH

Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců ČR dospěl k závěru, že se dosavadní praxe v uplatnění základní sazby DPH na zpětný odběr…

Překvapivý závěr soudu k sazbě DPH u opravy výtahů

Soudní dvůr EU rozhodoval ve věci sazby DPH u služeb renovace a opravy výtahů v obytných domech. Zabýval se také sazbou DPH u…

GFŘ upřesnilo informace ohledně přesunu tepla a chladu do 10% sazby DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci platné od 1. ledna 2020 připomíná pravidla pro stanovení data zdanitelného plnění (DUZP) u dodání tepla a chladu. V příkladech uvádí, jak technicky vyřešit vyúčtování záloh, pokud se v průběhu…

Novela DPH 2019: Jaké změny mohou přinést pozměňovací návrhy?

Novela zákona o DPH s plánovanou účinností během roku 2019 nedávno prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Seznámíme vás s některými z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy.

Můžeme se těšit na nové sazby DPH?

V polovině ledna přednesla Evropská komise návrh na změnu pravidel týkajících se sazeb DPH. Dále navrhla několik opatření v oblasti DPH<…

Dodání zboží nebo poskytnutí služby?

Koncem minulého roku vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodnutí v případu 3 Afs 96/2016. Řešil v něm, zda předmětnou transakci považovat za dodání zboží nebo za poskytnutí služby. Toto posouzení mělo vliv na aplikaci správné sazby