Cookies a marketingová volání už jen s předchozím souhlasem

Novela zákona o elektr