Italský Nejvyšší soud rovněž uplatnil zásadu skutečného vlastnictví a zákaz zneužití práva

Italský Nejvyšší soud ve svém červencovém rozhodnutí uplatnil zásady přijaté Soudním dvorem EU (SDEU) v dánských případech, které objasňují určité předpoklady pro uplatnění osvobození od srážkové daně podle směrnice EU o společném systému zdanění…

NSS k prokázání dodání do jiného členského státu a zneužití práva

O zneužití práva se v posledních dnech mluví především v souvislosti s přijetím daňového balíčku. Dle novelizovaného daňového řádu, ve kterém je definice zakotvena, půjde o zneužití

Návod na určení skutečného vlastnictví: druhý díl

Soudní dvůr EU rozhodl v několika případech ve věci skutečného vlastnictví pro účely evropských směrnic. V daných soudních sporech se zpravidla jednalo o holdingové společnosti jakožto příjemce dividendových a úrokových plateb a o aplikaci…

Krajský soud posoudil osvobozený prodej akcií financovaný osvobozenou výplatou dividend jako zneužití práva

Krajský soud v Brně posoudil ve svém nedávném rozsudku specifický případ prodeje akcií fyzickými osobami financovaný osvobozenou výplatou dividendy jako zneužití práva. Potvrdil tak…

Návod na určení skutečného vlastnictví

Generální advokátka v nedávném stanovisku k jednomu sporu předloženému SDEU reagovala na několik případů řešených SDEU, které se zabývají otázkou skutečného vlastnictví a interpretací tohoto konceptu pro účely směrnic EU. V daných soudních sporech…