Pozvánka na akci

Cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů

21. 9. 2017 | 9:00 hod
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Detailně o principech a metodách sestavování výkazu cash flow.

Pozvánka na akci

Daňové a právní fórum Praha

22. 11. 2017 | 9:00 hod
Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

Tradiční předvánoční konference KPMG.

Pozvánka na akci

Daňové a právní fórum Olomouc

29. 11. 2017 | 9:00 hod
Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc

Tradiční předvánoční konference KPMG.

Právo
15. 6. 2017

ePrivacy bude chránit online data

Počátkem tohoto roku zveřejnila Evropská komise první oficiální návrh tzv. ePrivacy nařízení. Uvedené nařízení má představovat zvláštní právní předpis k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, známému rovněž pod zkratkou GDPR. Účinnost obou…

Z judikatury
15. 6. 2017

Splnění podmínek pro osvobozené dodání

Prokazování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu je v současnosti kvůli vzrůstajícím požadavkům správce daně stále složitější. Daňové subjekty proto jistě potěší každé rozhodnutí, které jim do budoucna trochu uleví,…

Ze světa
15. 6. 2017

Nezávislá seskupení osob v hledáčku SDEU

U Soudního dvora Evropské Unie (SDEU) čekají na posouzení čtyři případy, které řeší osvobození od DPH pro nezávislá seskupení osob. Závěry SDEU v jednotlivých kauzách mohou výrazně ovlivnit podmínky pro uplatnění tohoto osvobození nejen v České…

Daně
15. 6. 2017

Nové investiční pobídky?

V současné době se projednává návrh změn investičních pobídek v České republice. Investiční pobídky si oblíbili zejména investoři z řad výrobních společností, kteří díky nim získali daňové prázdniny na rozšíření stávající či zavádění nové výroby. Co…

Webdesign