Pozvánka na akci

GDPR: Nová pravidla

23. 2. 2018 | 09:00 hod
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Zúčastněte se školení a poslechněte si nová pravidla ochrany osobních údajů,…

Pozvánka na akci

Finance Forum 2018

2. 3. 2018 | 9:00 hod
Erbia Congress, Hvězdova 1716/2b, Praha

Mezi řečníky bude například Yves Mersch, člen výkonné rady ECB.

Pozvánka na akci

Transformace zákaznické zkušenosti

28. 3. 2018 | 09:00–18:00 hod
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Zúčastněte se dvoudenního školení a pochopte náš přístup k transformaci…

Ze světa
16. 2. 2018

OECD navrhuje nové oznamovací povinnosti

Common Reporting Standard nebo-li CRS je schválená globální norma pro automatickou výměnu informací mezi daňovými orgány států. Má za cíl zabránit daňovým únikům a praní špinavých peněz. V rámci CRS dochází k výměně vybraných informací o účtech u…

Daně
16. 2. 2018

Očekáváné změny v zákoně o DPH v roce 2019

Ministerstvo financí poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o DPH s plánovanou účinností od ledna 2019. Důvodem je zejména povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie a sladění dalších současných ustanovení s…

Ze světa
16. 2. 2018

Můžeme se těšit na nové sazby DPH?

V polovině ledna přednesla Evropská komise návrh na změnu pravidel týkajících se sazeb DPH. Dále navrhla několik opatření v oblasti DPH, která by měla pomoci drobným a středním podnikům snížit administrativní náročnost související s jejich…

Z judikatury
16. 2. 2018

Diskriminační odstupné

Ujednání kolektivní smlouvy, které váže výplatu odstupného přiznaného nad zákonný rámec na podmínku, že dotyčnému zaměstnanci ještě nevznikl nárok na starobní důchod, je v rozporu se zákonem. Rozhodl o tom Nejvyšší soud.

Webdesign