Právo
16. 2. 2017

Víte, co je „switching“?

Nevyhovuje vám banka, u které máte platební účet? Nezoufejte, již od března bude její změna velmi snadnou záležitostí. Díky novele zákona o platebním styku, která implementuje evropskou směrnici 2014/92/EU, budete mít také lepší přehled o výši…

Pozvánka na akci

IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky

22.2.2017 | 9:00 hod
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Nový standard pro vykazování výnosů a v čem se liší od standardů stávajících.

Pozvánka na akci

Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů

28.2.2017 | 9:00 hod
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Základní principy a metody sestavování výkazu cash flow a jeho provázání s…

Pozvánka na akci

Konference: GDPR 360°

9.3.2017 | 9:00 hod
ČSOB Inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1

Právní, manažerský i technologický pohled na revoluční změny v oblasti ochrany…

Daně
16. 2. 2017

Sněmovna schválila novelu zákona o DPH

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní včetně zákona o DPH a daňového řádu. Novely obou zákonů mají nabýt účinnosti 1. dubna 2017. Shrnutí nejvýznamnějších změn v oblasti DPH se zaměřením na…

Právo
16. 2. 2017

Jak na náhradu škody v hospodářské soutěži

Koncem minulého roku předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Ten má v soukromoprávní rovině usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením jak vnitrostátních, tak unijních předpisů o…

Daně
16. 2. 2017

Závazné posouzení nově i pro alokaci zisků stálým provozovnám

Do novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 873) se díky pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru začlenilo ustanovení rozšiřující institut závazného posouzení. Nově zahrnuje také způsob alokace zisků stálé provozovně zahraničního subjektu.

Ze světa
16. 2. 2017

Nové mezinárodní smlouvy mění výši srážkové daně

V průběhu roku 2016 Česká republika uzavřela dvě nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a několik smluv zajišťujících výměnu informací a vzájemnou spolupráci v daňových záležitostech. V důsledku toho se mění výše srážkové daně z plateb osobám v…

Daně
16. 2. 2017

Vyhlášena druhá výzva v programu Nízkouhlíkové technologie

Agentura pro podnikání a inovace vyhlásila druhou výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie. Ten je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky. Podporuje především zavádění inovativních technologií v oblasti…

Webdesign