Ze světa
15. 5. 2017

EK představila další nástroje boje s agresivním daňovým plánováním

Spuštění aplikace, prostřednictvím které bude možné nahlásit nezákonné obchodní praktiky, a zřízení speciálního oddělení Evropské komise, to jsou opatření, která mají pomoci Evropské unii v boji proti agresivnímu daňovému plánování. Informace získané díky těmto nástrojům, by měly napomoci rychlejšímu a efektivnějšímu vyšetřování nelegálních obchodních praktik. Speciální oddělení se pak mimo jiné zaměří na státní pobídky ve vztahu k unijnímu právu.

Luděk Vacík
Ivana Koláčková

Evropská komise představila novou službu, prostřednictvím které bude možné anonymně nahlásit nelegální obchodní praktiky, které by mohly být v rozporu s právem Evropské unie. Aplikace bude primárně sloužit jako instrument pro získávání informací o porušování hospodářské soutěže, o existenci kartelových dohod i o jiných nelegálních postupech při zadávání zakázek.

Instrument navazuje na již zavedený program, podle kterého společnosti mohou nahlásit své vlastní zapojení do kartelových dohod, a to výměnou za snížení případného postihu. Aplikace je dostupná na webových stránkách Evropské komise.

Ani OECD v tomto ohledu nezůstala pozadu a v březnu představila zprávu o technologických nástrojích pro boj proti daňovým únikům a daňovým podvodům. Ta popisuje možnosti, jak vlády mohou využívat technologie při identifikaci daňových podvodů a daňových úniků.

Dalším opatřením je založení speciálního oddělení v rámci generálního ředitelství EU pro hospodářskou soutěž. Oddělení se bude zabývat agresivním daňovým plánováním a případy státních pobídek, které by mohly být v rozporu s unijním právem. Pracovní skupina zabývající se agresivním daňovým plánováním a nepřiměřenými státními pobídkami byla založena již v roce 2013, jako dočasný nástroj Evropské komise. Nově se tato skupina stane stálou jednotkou v rámci generálního ředitelství.

Za působení pracovní skupiny Evropská komise vydala rozhodnutí v kauzách Apple, Starbucks nebo Fiat, které jsou v současnosti u Evropského soudního dvora jako u konečného arbitra sporu. V hledáčku skupiny jsou také společnosti Amazon, McDonald nebo společnost Engie (bývalý GDF Suez).

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign