Ze světa
16. 2. 2017

Nové mezinárodní smlouvy mění výši srážkové daně

V průběhu roku 2016 Česká republika uzavřela dvě nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a několik smluv zajišťujících výměnu informací a vzájemnou spolupráci v daňových záležitostech. V důsledku toho se mění výše srážkové daně z plateb osobám v předmětných státech.

Tomáš Prchal
Barbara Vitíková

V průběhu roku 2016 vstoupily v platnost dvě nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění, konkrétně smlouva s Íránem a s Chile. Smlouvy se uplatňují od 1. ledna 2017. Obě mimo jiné upravují výši srážkové daně, kterou stát zdroje může uvalit na příjmy z dividend, úroků a licenčních poplatků. V případě dividend a úroků shodně limitují výši daně na 5 % hrubé částky. V případě licenčních poplatků je sazba srážkové daně limitována na 8 % hrubé částky. V současnosti očekáváme, že v platnost vstoupí smlouva o zamezení dvojího zdanění s Turkmenistánem (očekávaná účinnost od 1. ledna 2018).

Dále Česko uzavřelo tři dohody o výměně informací v daňových záležitostech, a to s Monakem, Cookovými ostrovy a Arubou. Správce daně díky těmto dohodám může požádat příslušný orgán smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní. Důsledkem uzavření těchto dohod je i snížení sazby srážkové daně při výplatě příjmů z České republiky z dosud uplatňovaných 35 % na standardních 15 %.

Namísto 35% srážkové daně může být nově uplatňována 15% srážková daň také u států, s nimiž sice Česká republika nemá uzavřenu bilaterální smlouvu o zamezení dvojího zdanění ani smlouvu o výměně daňových informací, ale dané státy přistoupily k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Tato úmluva představuje komplexní multilaterální nástroj vyvinutý ve spolupráci Rady Evropy a OECD, který umožňuje různé formy mezinárodní správní spolupráce v oblasti daní. V roce 2016 se k Úmluvě připojily a 15% srážková daň namísto 35% se tedy uplatní u těchto států: Marshallovy ostrovy, Nauru, Niue, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Senegal, Samoa, Uganda a Uruguay.
 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign