Zpět na výpis

Nová pravidla pro státní podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Evropská komise v říjnu přijala revidovaná pravidla státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace. Nahrazují doposud platný rámec z roku 2014. Měla by zjednodušit poskytování státní podpory za účelem posílení investic v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) a umožnit rychlý vývoj a zavedení špičkových technologií.

Nová pravidla by měla především zjednodušit celý proces poskytování státní podpory, včetně praktického uplatňování rámce a zmírnění vysoké administrativní zátěže pro poskytovatele i příjemce státní podpory. Současně reflektují nedávný vývoj unijní politiky v oblasti ekologické a digitální transformace.

Nová pravidla v oblasti VaVaI přináší zejména následující změny: 

  • vyjasňují použitelnost některých definic ve vztahu k digitálním technologiím a činnostem souvisejícím s digitalizací (např. kvantové technologie, technologie blockchain, umělá inteligence nebo kybernetická bezpečnost);
  • nově umožňují poskytnout státní podporu na výstavbu a modernizaci infrastruktur pro testování a experimenty (např. testovací zařízení nebo živé laboratoře), a to až do výše 100 % způsobilých investičních nákladů;
  • zavádí zjednodušený mechanismus pro určování nepřímých nákladů výzkumných a vývojových projektů způsobilých pro státní podporu;
  • hodnocení ex post využívání státní podpory budou vyžadována pouze u režimů podpory, jejichž celková doba trvání přesahuje tři roky.

Výše uvedené změny by měly posílit postavení malých a středních podniků a odvětví, kde není možný jednoduchý přechod inovativního řešení z laboratoře přímo na trh (např. z důvodu nezbytnosti provádět větší pilotní či ukázkové projekty). Cílem je také navýšit investice v oblasti VaVaI, a tím i usnadnit vývoj špičkových a průlomových technologií a jejich uvedení na trh.

Nová pravidla, která jsou platná a účinná od konce října 2022, by tak neměli přehlédnout výzkumné instituce a další potenciální uchazeči o veřejnou podporu. 

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás