Návrh novely zákona o investičních pobídkách jde na vládu

Vláda bude v březnu projednávat dlouho připravovanou a diskutovanou novelu zákona o investičních pobídkách včetně příslušného nařízení. Za hlavní důvody připravované změny považujeme špatně nastavený proces schvalování žádostí o investiční pobídku…

Podpořte výzkum a vývoj dotacemi v programu TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznámila předběžné parametry veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – TREND. Podpora v pořadí již 10. veřejné soutěže je realizována v podprogramu 1 „Technologičtí lídři“.…

Tipy, jak se připravit na kontrolu dotací

Žádali jste o dotace v OP PIK, nebo se teprve chystáte zažádat o podporu v OP TAK? Pak se vás může týkat kontrola plnění dotačních podmínek ze strany jedné či více veřejných institucí. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nejčastější chyby, na…

Zastropování cen energií: novela nařízení přinesla nové povinnosti

Novela nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci nabyla účinnosti 4. února 2023. Novelizované nařízení stanoví pravidla pro výši veřejné podpory, kterou mohou jednotlivé subjekty získat díky…

Podniky mohou získat podporu na vzdělávání zaměstnanců

Operační program Zaměstnanost+ vyhlašuje výzvu pro zaměstnavatele, kteří chtějí podpořit své zaměstnance ve vzdělávání. Cílem je, aby pracovníci své dovednosti přizpůsobili změnám či vhodnějšímu pracovnímu prostředí. O podporu budou moci žádat také…

Na které dotační programy se můžeme těšit v roce 2023?

Nový rok přináší nové možnosti dotační podpory: řada výzev a veřejných soutěží cílí na projekty zaměřené na výzkum a vývoj, energetické úspory, výstavbu fotovoltaických elektráren nebo aplikovaný výzkum v dopravě.

Program Horizont Evropa podpoří rozvoj inovací v podnicích

Horizont Evropa je výzkumný a inovační rámcový program probíhající v letech 2021–2027. Představuje nejvýznamnější nástroj podpory výzkumu a inovací v Evropě i na světě. Úspěšné projekty budou mít nárok na proplacení všech způsobilých nákladů.

Stropy cen plynu a elektřiny od ledna i pro velké podniky: podmínky a limity podpory

Rok 2023 nabídne zastropování cen elektřiny a plynu nově i pro velké podniky bez ohledu na to, zda se jedná o odběrná místa elektřiny s nízkým, vysokým či velmi vysokým napětím. Pokud chcete podporu na vysoké ceny elektřiny a zemního plynu využít…

Nová soutěž v programu TREND podporuje výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 23. listopadu 2022 v pořadí již 9. veřejnou soutěž v programu TREND, podprogram 2. Podporu mohou získat projekty zaměřené na nastartování výzkumných a vývojových aktivit subjektů, které v této oblasti…

Nová pravidla pro státní podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Evropská komise v říjnu přijala revidovaná pravidla státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace. Nahrazují doposud platný rámec z roku 2014. Měla by zjednodušit poskytování státní podpory za účelem posílení investic v oblasti vědy, výzkumu a inovací …

Dotační tituly přehledně: aktuální i plánované programy

Nové možnosti dotační podpory v letošním roce přinesl především Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Získat dotační podporu na projekty můžete i v rámci jiných programů, jako je například Modernizační fond nebo…

Kompenzace nákladů na energie pro velké podniky: příjem žádostí začne 15. listopadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 2. listopadu 2022 první výzvu pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Žádosti bude resort přijímat od 15. listopadu 2022…