Čtvrtá veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Dne 6. dubna 2022 vyhlásila Technologická agentura České republiky 4. veřejnou soutěž v Programu DOPRAVA 2020+.

Šestá veřejná soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky oznámila přípravu 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Soutěž bude vyhlášena ve dvou…

První výzva z Národního plánu obnovy je tady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Cílem výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace je podpora projektů, které zvýší instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně povedou k navýšení výroby…

Program TREND hlásí dvě plánované soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila předběžné parametry 6. a 7. veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Vyhlášení soutěží je naplánováno na 27. dubna 2022.

4. veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky připravuje 4. veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informovala o přípravě 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři. Původní vyhlášení veřejné soutěže plánované na 22. prosince TA ČR odložila a v současné době jedná o změně…

TA ČR přichází s novou mezinárodní výzvou CHIST-ERA

TA ČR vyhlašuje mezinárodní výzvu týkající se informačních a telekomunikačních technologií. Jedno z témat výzvy reaguje na vzrůstající škodlivé chování na sociálních sítích v podobě šíření dezinformací a zakládání falešných účtů. Cílem výzvy je také…

Investiční pobídky se v některých krajích zvýší, jinde klesnou

Vláda v listopadu schválila hned dvě nařízení, která ovlivní investiční pobídky poskytované v České republice. Na velké části území ČR budou podmínky příznivější a maximální rámec poskytnuté podpory bude navýšen. Poskytnuté pobídky však bohužel…

První výzvy Národního plánu obnovy: fotovoltaika, elektroauta i úspory vody

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s bližšími informacemi k čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Příjemcem se mohou stát i velké podniky a projekty lze realizovat na území celé České republiky včetně Prahy. Podmínky jednotlivých výzev…

Národní plán obnovy nabízí nové dotační možnosti

V rámci snahy o oživení české ekonomiky po pandemii COVID-19 připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu tzv. Národní plán obnovy (NPO). Jde o souhrn reforem a investic, které mají za cíl podpořit české podniky a tím nastartovat a modernizovat…

Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásí 5. veřejnou soutěž programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, zřejmě až v prosinci 2021. Původní zářijový termín se posouvá kvůli probíhající přípravě Národního plánu obnovy.

MPO dokončilo přípravu OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ohlásilo formální dokončení příprav nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TA) pro programové období 2021–2027. Resort program představil už dříve. OP TAK nahradí stávající…