Nové výzvy na podporu fotovoltaických elektráren

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 30. června 2022 dvě výzvy z prostředků Modernizačního fondu v rámci programu RES+ na podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem obou výzev je podpora instalace fotovoltaických elektráren.

Podpora cirkulárního řešení v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 20. července 2022 první výzvu na podporu cirkulární ekonomiky v rámci Národního plánu obnovy. Program má urychlit přechod na oběhové hospodářství.

Podniky mohou získat dotace na podporu digitalizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 9. června 2022 první výzvy na podporu digitalizace podniků z prostředků Národního plánu obnovy. Podpora je určena pro podniky na českých a zahraničních trzích, a to ve formě dotací na nákup a zavádění…

Nová výzva podpoří úsporu vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. května 2022 dlouho očekávanou výzvu v oblasti úspor vody v průmyslu. Jedná se o první výzvu tohoto druhu v rámci Národního plánu obnovy.

Podpora výzkumu a vývoje: otevírá se program DELTA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 18. května 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Program podporuje přenos mezinárodních znalostí, sdílení dobré…

Čtvrtá veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Dne 6. dubna 2022 vyhlásila Technologická agentura České republiky 4. veřejnou soutěž v Programu DOPRAVA 2020+.

Šestá veřejná soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky oznámila přípravu 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Soutěž bude vyhlášena ve dvou…

První výzva z Národního plánu obnovy je tady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Cílem výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace je podpora projektů, které zvýší instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně povedou k navýšení výroby…

Program TREND hlásí dvě plánované soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila předběžné parametry 6. a 7. veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Vyhlášení soutěží je naplánováno na 27. dubna 2022.

4. veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky připravuje 4. veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informovala o přípravě 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři. Původní vyhlášení veřejné soutěže plánované na 22. prosince TA ČR odložila a v současné době jedná o změně…

TA ČR přichází s novou mezinárodní výzvou CHIST-ERA

TA ČR vyhlašuje mezinárodní výzvu týkající se informačních a telekomunikačních technologií. Jedno z témat výzvy reaguje na vzrůstající škodlivé chování na sociálních sítích v podobě šíření dezinformací a zakládání falešných účtů. Cílem výzvy je také…