BEPS 2.0: Posun i komplikace

V přípravě nových pravidel pro zdanění digitální ekonomiky, tzv. BEPS 2.0, došlo k posunu. Předběžná shoda panuje u prvního pilíře, který definuje nové právo zdanit příjmy ve státě prodeje i v případě, že prodávající nemá v daném státě fyzickou…

Dočkáme se DAC 7? Evropská komise tentokrát cílí na digitální platformy a sdílení…

Zatímco implementace směrnice DAC 6 je v Evropě v plném proudu, Evropská komise předkládá iniciativu, která může přinést sedmou verzi směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní. Zaměřuje se na digitální platformy a platformy sdílených…

OECD vydala finální směrnici pro vnitroskupinové finanční transakce

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala dlouho očekávanou finální verzi zprávy k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce. Zpráva je součástí akcí 4 a 8–10 akčního plánu BEPS a bude implementovaná do směrnice OECD…

Brexit z pohledu českého imigračního práva

Posledním lednovým dnem skončil nekonečný příběh brexitu. Prováděcí zákon k výstupové dohodě schválil začátkem roku parlament Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a podpis k němu připojila i královna Alžběta II. Dohodu poté…

Uplatňování zásady skutečného vlastnictví a zásady zákazu zneužití práva v EU

Soudy v celé Evropské unii se inspirují tzv. Dánskými rozsudky Soudního dvora EU. Rozhodnutí vnitrostátních soudů týkající se zdanění dividend či úroků, které obdržely holdingové společnosti, sledují zásadu skutečného vlastnictví (španělský rozsudek…

Za nedostatečné zabezpečení osobních údajů padla další velmi vysoká pokuta

Německý provozovatel mobilních služeb 1&1 Telecom GmbH dostal pokutu 9,6 milionu eur za nezavedení dostatečných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků. Jedná se o jednu z doposud nejvyšších pokut za…

Obezřetnostní požadavky na obchodníky s cennými papíry

V Úředním věstníku EU vyšly v prosinci loňského roku nové předpisy týkající se obezřetnostních požadavků na obchodníky s cennými papíry. Upravují novou kategorizaci obchodníků s cennými papíry, pravidla pro odměňování jejich pracovníků a obsahují…

Nová pravidla usnadní přeshraniční mobilitu společností v EU

Harmonizaci a modernizaci evropského práva společností a lepší využití svobody usazování mají přinést dvě novely směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o některých aspektech práva obchodních společností (2017/1132 ze dne 14. června 2017). Novely…

BEPS 2.0: Revoluce v mezinárodním zdanění na obzoru

Sekretariát OECD na základě iniciativy proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (BEPS) zveřejnil dokument, který představuje nový návrh jednotného a globálního přístupu ke zdaňování digitální ekonomiky. Tzv. BEPS 2.0 přichází s novým způsobem…

Péče řádného hospodáře – nové pojetí do budoucna?

Evropská unie připravuje právní rámec, jehož cílem je postavit finanční sektor do čela snah o ekologičtější a čistší ekonomiku. Regulace bude podporovat zejména udržitelné projekty, které mohou být i po dlouhou dobu ztrátové a jejichž společenská…

Whistlebloweři se dočkají lepší ochrany

Rada EU schválila směrnici, která stanovuje minimální pravidla pro ochranu osob oznamujících protiprávní jednání. Do českého právního řádu se musí promítnout do května 2021.

Starbucks může slavit, problém s APA v Nizozemsku pravděpodobně padá

Evropský soudní dvůr vyhověl odvolání společnosti Starbucks a nizozemských úřadů a anuloval rozhodnutí Evropské komise o nepovolené státní podpoře v rámci daňové dohody o převodních cenách. Rozhodnutí v případě společnosti Fiat a Lucemburska naopak…