Ze světa

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center pravidelně shrnuje změny v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Pilíř 2: vyšly další administrativní pokyny

Inkluzivní rámec OECD vydal čtvrtou sadu administrativních pokynů k provádění modelových pravidel globální minimální daně a informace k procesu, kterým se bude uznávat kvalifikovaný status vnitrostátních dorovnávacích daní.

Aktuální vývoj v Pilíři 1

OECD zveřejnila doplňující informace k pravidlům pro stanovení tržní ceny u marketingových a distribučních činností (tzv. částka B) v zemích s nízkou kapacitou (jurisdikce, které mají omezené zdroje a data). Jasnější je i otázka načasování podpisu…

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Centre připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Co obsahuje upravený návrh směrnice ViDA?

Evropská komise zveřejnila 8. května 2024 aktualizovaný návrh balíčku „VAT in the Digital Age“ (ViDA). Očekává se, že bude projednáván na červnovém setkání ECOFIN, s cílem dosáhnout dohody ještě během belgického předsednictví v Radě EU. Reforma se…

Pilíř 2: Registrační povinnost v Belgii a Velké Británii

Práce na zavedení globální minimální daně v rámci Pilíře 2 nabírají na intenzitě. V této souvislosti upozorňujeme na nové registrační povinnosti v Belgii a ve Velké Británii.

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Nová pravidla pro srážkovou daň

Rada EU schválila nová pravidla pro uplatňování srážkové daně z dividend a úroků (tzv. směrnice FASTER). Jejich účinnost je ovšem odložena na rok 2030. 

Nová zpráva OECD k tzv. částce B u Pilíře 1

Pilíř 1 a 2 jsou iniciativy OECD, které přinášejí reformu mezinárodního zdanění. Zaměřují se na řešení daňových výzev souvisejících s digitalizací ekonomiky a na spravedlivější rozdělení zisků a práv na zdanění mezi jednotlivými zeměmi v globálním…

Vývoj správní praxe při uplatňování DPH u palivových karet

Uplatňování DPH u palivových karet patří ke sledovaným tématům. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot. V září tohoto roku vydal Výbor pro DPH (VAT Committee) nové pokyny poté, co opětovně diskutoval rozsudek…

Pilíř 1: První návrh mnohostranné dohody

OECD zveřejnila první návrh mnohostranné dohody, která upravuje pravidla pro přerozdělení části zisku (tzv. částky A) velkých nadnárodních skupin do zemí, ve kterých jsou koncoví zákazníci nebo uživatelé služby (tržní jurisdikce).

BEFIT: Další krok k jednotným pravidlům pro daň z příjmů v EU

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), která navrhuje jednotný postup při zdanění velkých nadnárodních skupin v rámci EU. Pokračuje tak snaha o zavedení společného konsolidovaného základu…