Ze světa

Co přináší návrh směrnice o převodních cenách?

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o převodních cenách, která sjednocuje postup při uplatňování pravidel převodních cen v EU z hlediska vymezení spřízněných osob a pravidel pro stanovení obvyklé ceny.

Směrnice ViDA a její dopad na ekonomiku platforem

Návrh směrnice ViDA slibuje modernizaci systému DPH napříč Evropskou unií. Cílem je zvýšení daňových příjmů EU, digitalizace výkaznictví, účinnější obrana proti daňovým podvodům a v neposlední řadě posun ke konečnému systému DPH. Směrnice také…

Dopad sankcí proti Rusku na dovozce výrobků ze železa a oceli

Dovozci výrobků ze železa a oceli do EU mají od 30. září 2023 nově povinnost prokázat, že při výrobě nepoužili železo nebo ocel ruského původu. Opatření je součástí balíčku sankcí vůči Rusku, které měly odloženou platnost, aby dovozci získali více…

BEFIT: Další krok k jednotným pravidlům pro daň z příjmů v EU

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), která navrhuje jednotný postup při zdanění velkých nadnárodních skupin v rámci EU. Pokračuje tak snaha o zavedení společného konsolidovaného základu…

SDEU vydal další rozsudek k vymezení provozovny pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) konstatoval, že v případě, kdy zákazník na základě výhradní smlouvy o poskytování služeb přijímá služby v jiném státě, než kde se nachází jeho ekonomické sídlo, nelze zdroje poskytovatele těchto služeb považovat za…

Minimální daň: aktuální vývoj v OECD i v Česku

V průběhu července publikovala OECD podrobnosti k obsahu informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel dorovnávací daně. Ministerstvo financí ČR pak zveřejnilo vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, předložilo také…

Od července platí nová pravidla veřejné podpory GBER

Evropská komise na konci června oficiálně vydala novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách GBER. Cílem je zjednodušit a zefektivnit poskytování podpory v rámci zelené a digitální transformace EU. Shrnujeme nejvýznamnější novinky.

Nejambicióznější novela celních předpisů se blíží

Do rukou poslanců Evropského parlamentu míří nejambicióznější novela celních předpisů od roku 1968. Připravila ji Evropská komise s vizí, že pro celnictví Evropské unie plně využije elektronická data a výrazně zjednoduší celní postupy.

Spojené království začne vyžadovat cestovní povolení i pro občany EU

Spojené království se po brexitu v roce 2021 definitivně stalo tzv. třetí zemí, a nadále tak nevyužívá výhod volného pohybu osob a služeb v rámci Evropské unie. Výstupová dohoda umožnila českým občanům cestujícím do této ostrovní země za účelem…

Čeká nás od nového roku povinná elektronická fakturace?

Pokud bude schválena směrnice EU nazývaná VAT in the Digital Age (ViDA), čeká daňové subjekty implementace požadavků na digitální výkaznictví. S účinností od 1. ledna 2024 by totiž mohly členské státy uložit povinnost elektronické fakturace.

Jak zamezit greenwashingu? EU chystá novou legislativu

Posílenou ochranu spotřebitele před specifickou klamavou obchodní praktikou nazývanou greenwashing a přísnější pravidla pro podnikatele, kteří tvrdí, že jejich produkty jsou „zelené“, slibuje návrh nové směrnice EU.

Minimální daň: přechodně můžete využít mírnější pravidla

Globální minimální daň se bude uplatňovat od zdaňovacích období, která začnou 1. ledna 2024 a později. Vztahovat se bude na skupiny s konsolidovanými výnosy vyššími než 750 mil. eur. Jedná se o stejnou hranici výnosů, která zakládá skupinám…