Ze světa

Nová zpráva OECD k tzv. částce B u Pilíře 1

Pilíř 1 a 2 jsou iniciativy OECD, které přinášejí reformu mezinárodního zdanění. Zaměřují se na řešení daňových výzev souvisejících s digitalizací ekonomiky a na spravedlivější rozdělení zisků a práv na zdanění mezi jednotlivými zeměmi v globálním…

Vývoj správní praxe při uplatňování DPH u palivových karet

Uplatňování DPH u palivových karet patří ke sledovaným tématům. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot. V září tohoto roku vydal Výbor pro DPH (VAT Committee) nové pokyny poté, co opětovně diskutoval rozsudek…

Pilíř 1: První návrh mnohostranné dohody

OECD zveřejnila první návrh mnohostranné dohody, která upravuje pravidla pro přerozdělení části zisku (tzv. částky A) velkých nadnárodních skupin do zemí, ve kterých jsou koncoví zákazníci nebo uživatelé služby (tržní jurisdikce).

Co přináší návrh směrnice o převodních cenách?

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o převodních cenách, která sjednocuje postup při uplatňování pravidel převodních cen v EU z hlediska vymezení spřízněných osob a pravidel pro stanovení obvyklé ceny.

BEFIT: Další krok k jednotným pravidlům pro daň z příjmů v EU

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), která navrhuje jednotný postup při zdanění velkých nadnárodních skupin v rámci EU. Pokračuje tak snaha o zavedení společného konsolidovaného základu…

Dopad sankcí proti Rusku na dovozce výrobků ze železa a oceli

Dovozci výrobků ze železa a oceli do EU mají od 30. září 2023 nově povinnost prokázat, že při výrobě nepoužili železo nebo ocel ruského původu. Opatření je součástí balíčku sankcí vůči Rusku, které měly odloženou platnost, aby dovozci získali více…

Směrnice ViDA a její dopad na ekonomiku platforem

Návrh směrnice ViDA slibuje modernizaci systému DPH napříč Evropskou unií. Cílem je zvýšení daňových příjmů EU, digitalizace výkaznictví, účinnější obrana proti daňovým podvodům a v neposlední řadě posun ke konečnému systému DPH. Směrnice také…

SDEU vydal další rozsudek k vymezení provozovny pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) konstatoval, že v případě, kdy zákazník na základě výhradní smlouvy o poskytování služeb přijímá služby v jiném státě, než kde se nachází jeho ekonomické sídlo, nelze zdroje poskytovatele těchto služeb považovat za…

Minimální daň: aktuální vývoj v OECD i v Česku

V průběhu července publikovala OECD podrobnosti k obsahu informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel dorovnávací daně. Ministerstvo financí ČR pak zveřejnilo vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, předložilo také…

Od července platí nová pravidla veřejné podpory GBER

Evropská komise na konci června oficiálně vydala novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách GBER. Cílem je zjednodušit a zefektivnit poskytování podpory v rámci zelené a digitální transformace EU. Shrnujeme nejvýznamnější novinky.

Spojené království začne vyžadovat cestovní povolení i pro občany EU

Spojené království se po brexitu v roce 2021 definitivně stalo tzv. třetí zemí, a nadále tak nevyužívá výhod volného pohybu osob a služeb v rámci Evropské unie. Výstupová dohoda umožnila českým občanům cestujícím do této ostrovní země za účelem…

Nejambicióznější novela celních předpisů se blíží

Do rukou poslanců Evropského parlamentu míří nejambicióznější novela celních předpisů od roku 1968. Připravila ji Evropská komise s vizí, že pro celnictví Evropské unie plně využije elektronická data a výrazně zjednoduší celní postupy.