Ze světa

Čeká nás od nového roku povinná elektronická fakturace?

Pokud bude schválena směrnice EU nazývaná VAT in the Digital Age (ViDA), čeká daňové subjekty implementace požadavků na digitální výkaznictví. S účinností od 1. ledna 2024 by totiž mohly členské státy uložit povinnost elektronické fakturace.

Jak zamezit greenwashingu? EU chystá novou legislativu

Posílenou ochranu spotřebitele před specifickou klamavou obchodní praktikou nazývanou greenwashing a přísnější pravidla pro podnikatele, kteří tvrdí, že jejich produkty jsou „zelené“, slibuje návrh nové směrnice EU.

Minimální daň: přechodně můžete využít mírnější pravidla

Globální minimální daň se bude uplatňovat od zdaňovacích období, která začnou 1. ledna 2024 a později. Vztahovat se bude na skupiny s konsolidovanými výnosy vyššími než 750 mil. eur. Jedná se o stejnou hranici výnosů, která zakládá skupinám…

Jak pokračuje digitalizace systému DPH?

Návrh novely směrnice o DPH, který prošel prvním veřejným připomínkovým řízením, má digitalizovat systém daně z přidané hodnoty a stanovit právní rámec, jenž narovná podnikatelské prostředí napříč členskými státy EU.

Nařízení o zahraničních subvencích: nové povinnosti dopadnou na spojování podniků a…

EU až doposud neměla nástroje, které by mohly zamezit narušení unijního trhu kvůli zahraničním subvencím a zabránit nespravedlivému zvýhodnění subvencovaných společností ze třetích zemí. To se mění s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Zavedení uhlíkového cla se blíží

EU dosáhla dohody ohledně zavedení uhlíkového cla. Smyslem dohody je srovnání ceny produktů podléhajících uhlíkovým poplatkům (povolenkám) v rámci EU s cenami srovnatelného zboží dováženého z území mimo EU.

Směrnice EU zajišťující minimální úroveň zdanění vstoupila v platnost

Členské státy EU se konečně dohodly na zavedení minimální efektivní sazby daně a dne 23. prosince 2022 vstoupila v platnost směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin.…

EU zpřísní pravidla pro uvedení kávy, palmového oleje nebo hovězího masa na trh

EU připravuje nařízení, kterým se zavedou přísnější pravidla pro uvádění některých komodit a produktů z nich získávaných na unijní trh, resp. pro jejich vývoz. Nařízení se bude týkat např. kávy, sóji, palmového oleje, skotu či dřeva. Jaké povinnosti…

DMA: postrach online platforem a naděje pro jejich uživatele

Online svět projde brzy razantní proměnou. Od 1. listopadu 2022 začalo platit nařízení o digitálních trzích, které se dotkne hlavně velkých společností, podnikajících v digitálním světě – např. Apple, Google nebo Microsoft.

EU umožní zvýšit státní podporu pro podniky zasažené energetickou krizí

Evropská komise prodloužila platnost tzv. Dočasného krizového rámce, který umožňuje poskytnout podnikům dotčeným energetickou krizí přímé dotace nebo jiné formy státní podpory ke zmírnění negativních ekonomických dopadů.

Komise v přelomovém rozhodnutí zablokovala spojení podniků i přes nedosažení…

Evropská komise v přelomovém rozhodnutí zablokovala spojení dvou amerických společností Ilumina a Grail, které působí na evropském trhu v oblasti biotechnologií. Komise vůbec poprvé nepovolila uskutečnění spojení, přestože podniky nesplňovaly…

Přeshraniční práce z domova a práce na dálku z pohledu sociálního zabezpečení

Během pandemie bylo často nezbytné pracovat z domova nebo na dálku, což umožnilo fungování některých odvětví bez výraznějšího omezení. Práce z domova (včetně přeshraniční práce z domova) se tak stala běžnou součástí pracovního života, a to i v „post…