Úpravy v dorovnávacích daních: co změní připravovaná novela?

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novely zákona o dorovnávacích daních, který zapracovává především pravidla obsažená v materiálech OECD. Vedle řady legislativních úprav a doplnění v oblasti bezpečných přístavů mění i podmínky pro podávání

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Minimální daň: aktuální vývoj v OECD i v Česku

V průběhu července publikovala OECD podrobnosti k obsahu informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel dorovnávací daně. Ministerstvo financí ČR pak zveřejnilo vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, předložilo také…

Implementace minimální daně v ČR: Na koho dopadne dorovnávací daň?

Návrh zákona, který zveřejnilo ministerstvo financí, se zavedením dorovnávací daně počítá již pro zdaňovací období zahájená od 31. prosince 2023. Dorovnávací

Minimální efektivní daň získala jasnější obrysy, EU ji chce zavést již v roce 2023

V prosinci minulého roku zveřejnila OECD návrh pravidel pro minimální globální efektivní daň z příjmů společností ve výši 15 %. Evropská komise následně vydala návrh směrnice obsahující…