Nová informace GFŘ k uplatnění daňové ztráty

Na konci roku 2021 vydalo Generální finančního ředitelství informaci k aplikaci zvláštního ustanovení o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně podle § 38zh zákona o daních z příjmů.

GFŘ upřesnilo, jak postupovat při prominutí DPH u elektřiny a plynu

Podle Generálního finančního ředitelství platí prominutí DPH u elektřiny určené k jakémukoliv účelu. U plynu se prominutí uplatní jak u dodávek distribuční soustavou, tak u cisteren a tlakových lahví. Generální ředitelství také upřesnilo…

Vracení DPH po brexitu

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k vracení DPH subjektům ze Spojeného království po brexitu.

GFŘ vysvětluje pravidla při poskytování stravenkového paušálu

Od 1. ledna mohou zaměstnavatelé využít nové formy příspěvku na stravování dle novely zákona o daních z příjmů (ZDP), tzv. stravenkového paušálu. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci, ve které odpovídá na některé z dotazů…

Informace k problematice ATAD – pokračování

V březnovém vydání Daňovek jsme komentovali informaci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k opatřením vyplývajícím z implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. ATAD. Nyní shrnujeme vybrané odpovědi ke zbývajícím…

GFŘ vydalo Informaci k problematice ATAD

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci k opatřením vyplývajícím z implementace tzv. směrnice ATAD proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Informace objasňuje vybrané praktické otázky v souvislosti s omezením uznatelnosti nadměrných…

GFŘ vydalo doplňující informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo seznam otázek a odpovědí k nové oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6).

KOOV: Prodej nemovitosti může představovat pozbytí obchodního závodu z pohledu DPH

Komora daňových poradců ČR předložila koordinačnímu výboru GFŘ a KDP ČR k projednání příspěvek, který se zabýval otázkou, za jakých podmínek se z pohledu DPH jedná o pozbytí obchodního závodu nebo o prodej nemovitosti.