Zpět na výpis

Vracení DPH po brexitu

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k vracení DPH subjektům ze Spojeného království po brexitu.

Od 1. ledna 2021 se na subjekty ze Spojeného království neuplatňují pravidla pro vracení daně osobám registrovaným k dani v jiném členském státě. Nově se uplatní pravidla pro vracení daně zahraničním osobám povinným k dani na základě principu vzájemnosti. 

Princip vzájemnosti je naplněn tehdy, pokud stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, buď nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo je taková daň osobě povinné k dani se sídlem v České republice ve výši vybrané daně vrácena. 

Česká republika nezveřejňuje seznam zemí, u kterých je princip vzájemnosti naplněn. Generální finanční ředitelství ale vydalo 18. května 2021 Informaci k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období. Princip vzájemnosti byl dle této informace naplněn a osoba povinná k dani se sídlem nebo místem pobytu na území Spojeného království může uplatňovat nárok na vrácení daně. 

Zahraniční osoba může uplatnit nárok podáním žádosti o vrácení daně adresované Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu v českém jazyce na předepsaném tiskopisu.